Den ungarske premierminister Viktor Orbán var sidste uge på besøg i Bruxelles hos blandt andet Kommissionsformand José Barroso. Det er dog vanskeligt at blive klog på, om der er sket et gennembrud i de vigtige forhandlinger mellem EU-Kommissionen og Ungarn, der skal sikre Ungarn en låneaftale med den Internationale Valutafond (IMF) og den Europæiske Centralbank (ECB). Der kommer modsigende ytringer fra de forskellige parter.

Viktor Orbáns regering har brug for at lave en aftale med IMF og ECB inden længe, men IMF har betinget sig EU-Kommissionens godkendelse, før forhandlinger kan genoptages, og EU-Kommissionen har stillet tre betingelser: det ungarske parlament skal sikre nationalbankens uafhængighed samt ændre de for nylig vedtagne love om datatilsynet og domstolssystemet.

Sidste tirsdags møde mellem statsminister Viktor Orbán og Kommissionsformand José Barroso ser imidlertid ud til at have bragt fremskridt med sig. Det er vurderingen fra tidligere udenrigsminister Péter Balázs til interview- og baggrundsprogrammet “Egyenes beszéd”, som på hverdagsaftener vises på den private ungarske TV-station ATV.

Orbán har i Bruxelles forpligtet sig til at sikre Nationalbankens uafhængighed, og har lovet, at de nødvendige lovændringer bliver vedtaget i fuld overensstemmelse med EU’s krav, og det ser ud til at have været nok til at tilfredsstille Kommissionen.

Stor håndsrækning fra Kommissionen
De to andre spørgsmål blev foreløbigt taget af bordet, og det er sandsynligt, at de først vil blive behandlet, når de kommer for EU-domstolen. Det er en velkendt diplomatisk praksis ved vanskelige forhandlinger, at man fokuserer på det vigtigste problem for at komme videre. Det var også en håndsrækning fra Barroso, som igennem flere måneder ventet på, at Ungarn fremsætter forslag om, hvordan de vil løse de kontroverser, som førte til en traktatbrudsprocedure.

EU-Kommission har ikke tid til at trække forhandlingerne med Ungarn, som står udenfor euroen, i langdrag. De står overfor vigtige beslutninger i forhold til eurozonens ”syge mand” Spanien, og det franske præsidentvalg kan også forvolde problemer, hvis den nuværende politik ændres radikalt.

Kommissionens “grønt lys” til Ungarn betyder ikke, at stridspunkterne er blevet løst. Sagerne bringes nu på forhandlingsniveau (med IMF), fordi Orbán har offentligt forpligtet sig til at løse hovedproblemet. De spørgsmål, som man ikke kunne nå til enighed i kommer så videre til EU-domstolen.

Stålsat Orbán foran hjemmepublikum
Allerede fredag morgen, da han deltog i sit ugentlige fredagsinterview på den regeringsvenlige radiokanal MR1-Kossuth Rádió, fremkom Viktor Orbán dog med noget væsensforskellige signaler, da han klargjorde, at han ikke agter at ændre kurs:

”Valutafonden er vores ven. Men jeg har hele tiden holdt ved det standpunkt, at vi intet fortryder, at vi ikke indstiller noget og forandrer ingen ting. Regeringen har nogle klare mål, og vi vil kun forhandle om, hvordan disse mål kan nås med andre redskaber og ved at tage nogle modificerede beslutninger” – sagde regeringschefen.

“IMF-forhandlinger vil bringe klarhed”
Tidligere på måneden sendte den ungarske regering sit ”konvergens-program” til EU-Kommissionen. Dette program behandler de besparelser og strukturændringer, som landet agter at gennemføre for at bremse den galopperende gældskrise. Kommissionen er ved at nærlæse og evaluere disse.

Ifølge Péter Balázs vil forhandlingerne med Valutafonden bringe mere klarhed i regeringens økonomiske politik og afdække, om de lovændringer, Orbán har forpligtet sig til, bliver til noget. I forhandlingerne med IMF vil man nemlig gå mere i detaljer.

Et af stridspunkterne er den “flade skat” (i modsætning til progressiv skat), som Orbán insisterer at indføre.

Andre politiske kommentatorer tror ikke på, at Orbán for alvor er engageret i at indfri EU’s forventninger ifm. Nationalbanken.

Den ungarsk-amerikanske økonom, Péter Róna har i et interview med ATV bemærket, at der skal udpeges en ny formand for nationalbanken i 2013, når den nuværende András Simor’s mandat udløber. I denne forbindelse frygter han, at Orbán vil suspendere de for regeringen problematiske punkter indført i loven under Simor’s embedsperiode, og trække forhandlingerne yderligere med IMF.

Jagthistorier
I det ovennævnte fredagsinterview sagde Orbán også, at selvom IMF bevilger et lån til Ungarn, agter han ikke at bruge pengene, fordi det ikke er sikkert, at det bliver nødvendigt.

Péter Balázs understreger, at Orbáns fremlæggelse foran det ungarske publikum af forhandlingerne med IMF og EU har karakter af ”en jagthistorie” hvis man holder den op overfor den kompromisvillighed, Orbán udviser i Bruxelles.

Kilder:

hvg.hu

atv.hu

Premierminister Orbán holder fredagsinterview hver uge. Det er live i MR1 Kossuth Rádió kl. 7.30. MR står for Magyar Rádió (Ungarns Radio) og har tre kanaler: Kossuth, Petöfi és Bartók. De kan ikke betragtes som uafhængige nyhedsmedier.
Péter Róna er født i 1942 og i 1956 emigreret til USA. Efter endt universitetsuddannelse (Pennsylvania University – økonomi og Oxford University – jura) har han arbejdet som advokat, i ministerier og derefter i banksektoren. Han var øverste chef i J. Henry Schroders Bank i Storbritannien 1986-90. Han underviser på flere universiteter. Han bor skiftevis i Ungarn og Storbritannien.
Péter Balázs, f. 1941, er professor i Internationale Relationer og Europastudier, oprindeligt økonom. Han er tidligere udenrigsminister og EU-Kommissær, og har tillige et arbejdsliv som diplomat i det ungarske udenrigsministerium bag sig. Han følger stadig aktivt med i Kommissionens arbejde, dokumenter og pressemeddelelser og deltager i den ungarske debat som udenrigsekspert.
Af Krisztina Vas Nørbæk