Magasinet rØST er et uafhængigt non-profit onlinemedie om politiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Centralasien, Central- og Østeuropa. Magasinets profil er tekstlig, analytisk og akademisk.

Magasinet rØST ønsker at:
– bidrage med sammensat og velunderbygget viden, som man ikke kan få andre steder
– formidle komplekse emner uden at give afkald på et højt analytisk niveau
– bibringe nuancerne i komplekse og sammensatte emner
udbrede viden om Centralasien, Central- og Østeuropa
– fremme den oplyste debat

Samtidig vil rØST gøre stoffet tilgængeligt for alle, der er interesserede. Vi holder den nuancerede diskussion i hævd, da vi ønsker at fremme forståelsen for Centralasien, Central- og Østeuropa.

Magasinet rØST har ingen politisk overbygning. Vi er drevet og skrevet af frivillige, som med forskelligartet viden og unikke indsigter ønsker at give kontekst og perspektiver på en række lande i den postsovjetiske sfære. Det er dermed interessen for Central- og Østeuropa og lysten til at formidle, der driver værket fra start til slut.

Magasinet rØST er i kraft af dets redaktion og skribenter et netværk af forskelligartet viden indenfor Centralasien, Central- og Østeuropa. I er velkomne til at skrive, hvis i mangler paneldeltagere, interviewpersoner, så formidler vi gerne kontakt eller stiller os til rådighed, i det omfang vi har mulighed for.

 

5 principper

  1. Magasinet rØST har plads til forskellige perspektiver – Skribenten er ansvarlig for, at al information i artiklen er korrekt, og at analysen er skribentens bedste forklaring på, hvad der foregår. Redaktionens opgave er at hjælpe skribenten med at gøre argumentationen og formidlingen så skarp og præcis som muligt.
  2. Magasinet rØST formidler korrekt og nuanceret information – Vi udgiver hellere en uge senere, for at skribenten har haft mulighed for at tjekke alle oplysninger. Når vi er i tvivl, stiller vi spørgsmål, hvis vi er utilfredse, retter vi, og hvis vi er utilfredse med for meget, afviser vi, men vi gør os altid umage med at forklare, hvorfor vi gør som vi gør, og give skribenten mulighed for at faktatjekke. Skribenten tages altid med på råd hvis der skal rettes kvalitativt i artikler, når disse først er udgivet.
  3. Magasinet rØST prioriterer de stemmer, der ellers ikke bliver hørt – Magasinet udgives på dansk, men vi modtager gerne artikler fra fagligt dygtige skribenter, selv om de ikke skriver perfekt dansk. Vores redaktører står da til rådighed for at hjælpe med den sproglige formidling af stoffet.
  4. Magasinet rØST skal kunne læses af alle – Redaktionen sørger for, at alt stof bliver redigeret og gået efter i sømmene både sprogligt og fagligt. Som skribent kan du regne med, at din artikel bliver gennemgået fagligt og sprogligt af redaktionen.
  5. Det skal være givende at skrive og redigere for Magasinet rØST – rØST er et netværk af frivillige folkeoplysere, som alle arbejder for den samme gode sag. Vi har et fokus på god tone og fagligt fællesskab, så hvis din artikel er fyldt med røde streger, er det altid konstruktivt ment.