Magasinet rØST har til formål at tilbyde velunderbygget viden om Central- og Østeuropa, formidlet og forklaret så både nørder og novicer kan være med. Vi er baseret på en folkeoplysningsvision, hvor vi mener, at gode diskussioner og efterfølgende gode beslutninger bedst finder sted på et oplyst og nuanceret grundlag. Derfor er det også en del af rØST’s mission at bekæmpe dis-information og formodninger baseret på stereotyper. Vi ønsker kort sagt at nuancere debatten for at fremme forståelsen.

Magasinet rØST har ingen politisk overbygning. Både redaktionen og skribenterne er frivillige. Det er altså interessen for Central- og Østeuropa og lysten til at formidle, der driver værket fra start til slut. 

På baggrund af dette foregår rØSTs arbejde ud fra et antal principper om kompetence- og ansvarsfordelingen mellem skribent og redaktion. De er følgende:

 

 

5 principper

  1. Magasinet rØST har plads til forskellige perspektiver – Skribenten er ansvarlig for, at al information i artiklen er korrekt, og at analysen er skribentens bedste forklaring på, hvad der foregår. Redaktionens opgave er at hjælpe skribenten med at gøre argumentationen og formidlingen så skarp og præcis som muligt.
  2. Magasinet rØST formidler korrekt og nuanceret information – Vi udgiver hellere en uge senere, for at skribenten har haft mulighed for at tjekke alle oplysninger. Når vi er i tvivl, stiller vi spørgsmål, hvis vi er utilfredse, retter vi, og hvis vi er utilfredse med for meget, afviser vi, men vi gør os altid umage med at forklare, hvorfor vi gør som vi gør, og give skribenten mulighed for at faktatjekke. Skribenten tages altid med på råd hvis der skal rettes kvalitativt i artikler, når disse først er udgivet.
  3. Magasinet rØST prioriterer de stemmer, der ellers ikke bliver hørt – Magasinet udgives på dansk, men vi modtager gerne artikler fra fagligt dygtige skribenter, selv om de ikke skriver perfekt dansk. Vores redaktører står da til rådighed for at hjælpe med den sproglige formidling af stoffet.
  4. Magasinet rØST skal kunne læses af alle – Redaktionen sørger for, at alt stof bliver redigeret og gået efter i sømmene både sprogligt og fagligt, og at det ikke indeholder indforståede fagtermer. Som skribent kan du regne med, at din artikel bliver gennemgået mindst to gange. Én hvor vi stiller spørgsmål og kommer med forslag til komposition og fagligt indhold, og én hvor vi går i dybden med det sproglige. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere gennemgang.
  5. Det skal være givende at skrive og redigere for Magasinet rØST – rØST er et netværk af frivillige folkeoplysere, som alle arbejder for den samme gode sag. Vi har et fokus på god tone og fagligt fællesskab, så hvis din artikel er fyldt med røde streger, er det altid konstruktivt ment.