Kategori: EU

EU presset efter armlægning med Rumænien

Rumænien står til at modtage 28 milliarder fra EU’s genopretningsfonde på betingelse af implementeringen af en lang række ganske omfattende reformer og projekter. På mange parametre er landet lykkedes, men en vedholdende udmatningsstrategi fra regeringens side angående visse centrale punkter, at dele stadig udestår. Af geopolitiske grunde er man i Bruxelles imidlertid nok så presset, at det ender med en godkendelse af den rumænske regerings forslag alligevel.

Læs mere

Rumænien: Stagneret opgør med korruption og konflikt med eu

Rumænien: Stagneret opgør med korruption og konflikt med EU

Hvordan går det med bekæmpelsen af korruption og sikringen af retssikkerhed i Rumænien, efter en ny regeringskoalition kom til magten i november sidste år? Kjeld Erbs giver en analyse af situationen i Rumænien, hvor den midlertidige EU-mekanisme, CVM, der skulle sikre kontrol og bekæmpelse af den strukturelle korruption har vist sig at være ineffektiv. De etablerede magtpartier synes at have konsolideret magten om sig selv – særligt kritisk, nu hvor Rumænien står på tærsklen til at skulle modtage store tilskud og lån fra EU de næste par år.

Læs mere

Balkanudvidelse genaktualiseret

EU-MEDLEMSKAB | Den 24. marts gav EU’s udenrigs- og Europaministre deres politiske samtykke til at indlede optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien. Sidste forår anbefalede EU-Kommissionen, at man burde indlede forhandlinger med de to lande, hvilket førte til interne uenigheder iblandt medlemslandene og i sidste ende til etableringen af en ny optagelsesmetodologi.

Læs mere

Nyhedsbrev

Lande / Kategorier

Arkiv