EU-STØTTE | Kroatiens indtræden i EU udløser automatisk adgang til EU-midler for små og mellemstore virksomheder. Budgettet for EU- støttemidler beløber sig til over 1400 mio. kroner. Landet har sat alle kræfter ind, for at midlerne skal blive anvendt. Artiklen er bragt i samarbejde med Exporter.dk.

Med Kroatiens indtræden i EU har landet sikret sig en betydelig støtte til diverse projekter for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Flere sektorer, hvor danske virksomheder har haft stort succes i udlandet, vil kunne drage fordele af et nyt marked, der har fået flere penge mellem hænderne.

”Allerede i år har vi set en betydelig stigende import som følge af støtten” siger Nikolina Letović fra den kroatiske konsulentvirksomhed Razbour der hjælper virksomheder i Kroatien til at søge EU-støttemidler.

”Det øgede forbrug hos SMV’er er langtfra begrænset til maskiner, men strækker sig videre til alle former for investeringer og services,” siger hun.

Lys fremtid
Ifølge Letović, er der god grund til at holde øje med de afledte effekter af, at mange SMV’er har fået flere penge mellem hænderne. Derfor vil den øgede investeringslyst ikke kun begrænse sig til flere maskiner, men:

”Der er klart en forventning om at SMV’ernes stigende import af varer og ydelser vil fortsætte også efter den indledende periode. Støttemidlerne er netop tiltænkt vedvarende projekter der skal fortsætte i længere en periode.”

Også danskejede virksomheder der registrerer sig i landet vil kunne drage fordele af støttemidlerne.

SMV-satsning intensiveres
Hendes entusiasme for støtten til SMV’er deles af Vijeran Jureša, senioranalytiker fra det kroatiske agentur for SMV’er.

”Kroatien har i længere tid satset stærkt på udvikling af SMV’er og Kroatiens medlemskab af EU har naturligvis betydet at denne satsning nu intensiveres”, siger han.

Både Vijeran Jureša og Nikolina Letović vurderer, at det bliver sektorerne for turisme og produktion, der drager flest fordele af støtten fra EU.

Jureša henviser til det kroatiske ministerium for handel og entreprenørskab, der kan oplyse at det samlede budget for støtte til SMV’erne til næste år er på over 1400 mio. kroner.

Endvidere henviser Juriša til den nationale strategiske referenceramme, der dækker perioden mellem 2014-2020, som definerer nærmere, hvorledes midlerne skal bruges. Han forklarer:

”Den opdeler EU-støttemidler i fire kategorier, hvor regional udvikling er en betydelig post. Herunder er der særlig fokus på SMV’er og generel erhvervsudvikling i Kroatien.”

Gratis konsulentbistand
Letović forklarer, at der er tale om medfinansiering af projekter mellem 50-60 %, afhængigt af hvilke projekter og erhvervssubjekter, der er tale om i forhold til regler om støtte. Der bliver også ydet gratis konsulentbistand til virksomheder, der søger EU-støtte. Hun fortæller, at støtte ofte gives til projekter, der omfatter flere erhvervssubjekter, og som går på tværs af erhvervskategorier.

”Dermed skabes nye synergier og potentiale til vedvarende afledte effekter,” siger hun.

Projekter der går på tværs af landene, kan derfor have en fordel, hvilket gavner f.eks. danske virksomheder, der indgår i samarbejde med kroatiske SMV’er.

Midlerne skal bruges
Afslutningsvis fortæller Letović at man er klar over, at mange EU-midler forbliver ubenyttede. Udover gratis konsulentbistand med et budget på næsten fire mio. kroner, er der lagt en strategi for at sikre maksimal udnyttelse af midlerne i et samarbejde mellem de respektive ministerier, brancheorganisationer og andre relevante aktører som f.eks. konsulentvirksomheder. I den henseende er der blevet udarbejdet flere materialer og organiseret workshops og seminarer, der oplyser om muligheder og metoder, hvorpå SMV’er nemmest kan opnå støtten.

Artiklen bliver bragt i samarbejde med Exporter.dkExporter.dk er et projekt, der bygger bro mellem EU-institutioner, myndigheder i andre EU-lande og private danske virksomheder med særligt fokus på de nyere EU-lande. Exporter.dk er aktuel med magasinet “Her er adgangen til EU-milliarderne” med fokus på EU’s strukturmidler i Østeuropa.

Af Emir Jevric