Kategori: Rumænien

EUs armlægning med Rumænien

Rumænien står til at modtage 28 milliarder fra EU’s genopretningsfonde på betingelse af implementeringen af en lang række ganske omfattende reformer og projekter. På mange parametre er landet lykkedes, men en vedholdende udmatningsstrategi fra regeringens side angående visse centrale punkter, at dele stadig udestår. Af geopolitiske grunde er man i Bruxelles imidlertid nok så presset, at det ender med en godkendelse af den rumænske regerings forslag alligevel.

Læs mere

Ungdommen sejrer før eller siden

Den rumænske fim ‘Metronom’ er en forfriskende filmoplevelse, der forstår, hvordan man tager sin tid – og det er aldrig kedeligt.

Om man befandt sig på den ene eller den anden side af jerntæppet, var den konstante søgen efter ungdomsfrigørelse på mange måder den samme. Sjældent bliver det dog vist med lige så meget overbevisning som i ‘Metronom’.

Læs mere

Rumæniens politiserede og magtfulde forfatningsdomstol

De europæiske lande har indrettet sig meget forskelligt, når der tales om kontrol med regeringer og parlamenter. I flere lande har man slet ikke en forfatningsdomstol – f.eks. Danmark – hvorimod andre har en stærk og indflydelsesrig instans. Det gælder bl.a. Rumænien. Men hvad er mest demokratisk? En svag eller en stærk forfatningsdomstol?

Læs mere

Rumænien ude af skammekrogen

Efter møderne i Det Europæiske Råd i december kan Rumænien foreløbigt ånde lettet op. EU ophæver nu det såkaldte CVM-regime, som har været i kraft siden 2007. Men selvom nyheden har skabt glæde hos regeringen i Bukarest, bliver det gamle regime faktisk erstattet af to nye mekanismer, der kan gøre det nemmere for EU at sanktionere Rumænien økonomisk.

Læs mere

Rumænien sandsynligvis på vej mod optagelse i Schengen

Optagelse i Schengen har længe været et højt prioriteret mål for den rumænske regering og den rumænske præsident. Sammen med EU-Kommissionens CVM-overvågning (Cooperation and Verification Mechanism) har den manglende deltagelse i Schengen stillet Rumænien i skammekrogen.
Men noget tyder på, at der blæser nye gunstige vinde, og Rumænien står i disse måneder sammen med Bulgarien overfor at indlemmet i Schengen-zonen. Dette på trods af mistanke og beviser for korruption og dårlige retsforhold samt en markant modstand fra Nederlandene. Men hvad skyldes den Nederlandske vægring, og hvorfor ser der ud til at være fremskridt netop nu?

Læs mere

Rumænien: Stagneret opgør med korruption og konflikt med eu

Rumænien: Stagneret opgør med korruption og konflikt med EU

Hvordan går det med bekæmpelsen af korruption og sikringen af retssikkerhed i Rumænien, efter en ny regeringskoalition kom til magten i november sidste år? Kjeld Erbs giver en analyse af situationen i Rumænien, hvor den midlertidige EU-mekanisme, CVM, der skulle sikre kontrol og bekæmpelse af den strukturelle korruption har vist sig at være ineffektiv. De etablerede magtpartier synes at have konsolideret magten om sig selv – særligt kritisk, nu hvor Rumænien står på tærsklen til at skulle modtage store tilskud og lån fra EU de næste par år.

Læs mere

Lande / Kategorier

Arkiv

https://www.facebook.com/search/top?q=magasinetrst

Nyhedsbrev