Formål

Magasinet rØST har til formål at tilbyde velunderbygget viden om Central- og Østeuropa, formidlet og forklaret så både nørder og novicer kan være med. Vi er baseret på en folkeoplysningsvision, hvor vi mener, at gode diskussioner og efterfølgende gode beslutninger bedst træffes på et oplyst og nuanceret grundlag. Derfor er det også en del af rØST’s mission at bekæmpe dis-information og formodninger baseret på stereotyper. Vi ønsker kort sagt at nuancere debatten for at fremme forståelsen.

Magasinet rØST har ingen politisk overbygning. Både redaktionen og skribenterne er frivillige. Det er altså interessen for Central- og Østeuropa og lysten til at formidle, der driver værket fra start til slut. Derfor er rØST også uafhængig af både politiske og forretningsmæssige håndfæster.

På baggrund af dette foregår rØSTs arbejde ud fra et antal principper om kompetence- og ansvarsfordelingen mellem skribent og redaktion. De er følgende:

 

5 principper

  1. Magasinet rØST har plads til forskellige perspektiver – Skribenten er ansvarlig for, at al information i artiklen er korrekt, og at analysen er skribentens bedste forklaring på, hvad der foregår. Redaktionens opgave er at hjælpe skribenten med at gøre argumentationen og formidlingen så skarp og præcis som muligt.
  2. Magasinet rØST formidler korrekt og nuanceret information – Vi udgiver hellere en uge senere, for at skribenten har haft mulighed for at tjekke alle oplysninger. Når vi er i tvivl, stiller vi spørgsmål, hvis vi er utilfredse, retter vi, og hvis vi er utilfredse med for meget, afviser vi, men vi gør os altid umage med at forklare, hvorfor vi gør som vi gør, og give skribenten mulighed for at faktatjekke. Redaktionen retter ikke uden at tage skribenten med på råd kvalitativt i artikler, når disse først er udgivet.
  3. Magasinet rØST prioriterer de stemmer, der ellers ikke bliver hørt – Magasinet udgives på dansk, men vi modtager gerne artikler fra fagligt dygtige skribenter, selv om de ikke skriver perfekt dansk. Vores redaktører står da til rådighed for at hjælpe med den sproglige formidling af stoffet.
  4. Magasinet rØST skal kunne læses af alle – Redaktionen sørger for, at alt stof bliver redigeret og gået efter i sømmene både sprogligt og fagligt, og at det ikke indeholder indforståede fagtermer. Som skribent kan du regne med, at din artikel bliver gennemgået mindst to gange. Én hvor vi stiller spørgsmål og kommer med forslag til komposition og fagligt indhold, og én hvor vi går i dybden med det sproglige. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere gennemgang, såfremt der fortsat er uklarheder i teksten.
  5. Det skal være givende at skrive og redigere for Magasinet rØST – rØST er et netværk af frivillige folkeoplysere, som alle arbejder for den samme gode sag. Vi har et fokus på god tone og fagligt fællesskab, så hvis din artikel er fyldt med røde streger, er det altid konstruktivt ment.

Redaktion

Julie Arnfred Bojesen

Julie Arnfred Bojesen

Chefredaktør

Beskæftiger sig med: Overordnet ansvar for magasinet samt Kaukasus – Armenien, Aserbajdsjan og Georgien

Julie har en bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet og læser MA i Communication for Development på Malmö Universitet. Hun har erfaring med journalistik og formidling, foreningsarbejde og frivillig ledelse. Julie har arbejdet med frivillighed og unge på tværs af Østeuropa, har arrangeret samarbejdsprojekter i Kaukasus, og er meget optaget af mediers rolle i samfundet og politisk kommunikation. Foråret 2018 er hun politisk praktikant på den Danske Ambassade i Kyjiv. Julie er redaktionens generalist med stor interesse for hele vores fokusområde, og den primære indpisker, kommasætter og kontaktperson.

Helga Molbæk-Steensig

Helga Molbæk-Steensig

Redaktør

Beskæftiger sig med: Balkan og Sydøsteuropa – Det tidligere Jugoslavien samt Bulgarien, Rumænien, Albanien og områdets forhold til Grækenland og Tyrkiet.

Helga er BA i Balkanstudier fra Københavns Universitet og Cand.mag i Internationale studier fra Aarhus Universitet med speciale i komparativ forfatningsret og EU-udvidelse mod sydøst. Hun har undervist i europæiske menneskerettigheder, dansk forfatningsret, retsfilosofi og retssociologi på juridisk fakultet i København og skriver artikler om forbrydelser imod menneskeheden, forsoning i postkonfliktsamfund, kollektive rettigheder og EU’s rolle på Balkan. Fra september 2019 er hun ph.d.-studerende på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

E-mail: helga@magasinetroest.dk
Telefon:+45 53271418

Torben Hede Hansen

Torben Hede Hansen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Balkan og Sydøsteuropa – Albanien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumænien, Slovenien, Tyrkiet og Grækenland, og Centraleuropa/Visegrad – Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn.

Torben har en akademisk baggrund fra historie og Europastudier ved Aarhus Universitet og Katholieke Universiteit i Leuven.  Han har været i praktik ved den danske ambassade og arbejdet ved Europarådets lokalkontor i Beograd. Han har arbejdet med politik, EU-udvidelse, selvstyre, pressefrihed, menneskerettigheder, minoritetsrettigheder, ligestilling og kultur. Han har været frivillig på Kulturni Centar Rex samt Slobodna Zona filmfestivalen og arbejdet for rettighedsorganisationen U Pravu Si.

E-mail: torben@magasinetroest.dk
Telefon: +45 28 73 83 81

Jon Reinhardt-Larsen

Jon Reinhardt-Larsen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Centraleuropa/Visegrad – Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn; Vestlige tidligere Sovjetunionen – Hviderusland, Moldova, Rusland og Ukraine.

Jon er Cand.mag.  i både historie og Russisk sprog og kultur fra Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i det 20. århundredes internationale politiske historie med særlig fokus på forholdet mellem Sovjetunionen/Rusland og resten af Europa. Han har været medstifter og chefredaktør for Passé – de historiestuderendes tidsskrift og er nu fungerende Head of Research i YATA Denmark. Til daglig er han ph.d.-studerende på Aarhus Universitet.

E-mail: jon@magasinetroest.dk
Telefon: +45 26 81 05 32

Rasmus Bouert Lauridsen

Rasmus Bouert Lauridsen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Kaukasus – Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, og Vestlige tidligere Sovjetunionen – Hviderusland, Moldova, Rusland og Ukraine.

Rasmus er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet med speciale i nationalistiske opfattelser i den post-sovjetiske russiske presse og har derudover undersøgt den russiske demokratiforståelse samt den generelle russiske identitets- og begivenhedshistorie. Rasmus har arbejdet for Det Danske Generalkonsulat i Skt. Petersborg og har i sine fem år som historieunderviser i gymnasieskolen været leder på flere studierejser til byen. Rasmus har rejst med den transsibiriske jernbane, cyklet Østeuropa tyndt og har desuden en personlig interesse for især russisk kultur – litteratur, drama, klassisk musik, film- og malerkunst.

E-mail: rasmus@magasinetroest.dk
Telefon: +45 25599086

Ida Sparre-Ulrich

Ida Sparre-Ulrich

Redaktør

Beskæftiger sig med Hviderusland, Moldova, Rusland og Ukraine, og Kaukasus- Armenien, Aserbajdsjan og Georgien

Ida er cand.mag i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i moderne russisk litteratur og kultur samt russiske og østeuropæiske eksilmiljøer under Sovjetunionen. Hun har i flere omgange boet i Sankt Petersborg, i 2015 og 2016 i forbindelse med arbejde for organisationer i byen og for at studere russisk og i 2018 som praktikant for Dansk Kulturinstitut.”

E-mail: ida@magasinetroest.dk,
Telefon: +45 28928397

Mette Staun Jensen

Mette Staun Jensen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Balkan

Mette har en cand.mag i historie og en tillægsuddannelse i journalistik. Hun arbejder til daglig med kulturformidling og undervisning.

E-mail: mette@magasinetroest.dk,