VALG | Valgdeltagelsen var høj og folk ventede i helt op mod 6 timer for at få lov at sætte deres kryds ved søndagens valg i Ukraine. Valget var præget af ønsket om, at alt skulle foregå korrekt. Men det levede ikke op til standarderne. Den danske observatør Anders Gydesen fortæller om det første præsidentvalg efter revolutionen i Ukraine.

Søndag var der valg i Ukraine. Der skulle vælges ny præsident efter revolutionen, der væltede Janukovitj af præsidentposten. I Kiev var der endog også valg til byrådet og til borgmester-posten.

Det var et valg præget af en kæmpe interesse for, at det skulle forløbe godt. Maidan-bevægelsen har kæmpet for nye tider og reformer. Og med valget i søndags var forandringerne endelig i sigte for ukrainerne. Derfor var det også vigtigere end nogensinde før at midlet til denne forandring – det fair demokratiske valg – forløb præcist som det står i regelbogen.

Som en del af SILBAs hold på 35 frivillige internationale observatører fra Danmark og Holland var jeg taget til Ukraine for at observere valget.

De første krydser sættes
Valgdagens program for de observatører, der bef
andt sig i Kiev, begyndte allerede klokken kvart i seks. Vi er i hold, hvor vi også har en lokal observatør med os. Den lokale fungerede samtidig også som tolk. Jeg og mit hold observerer i en af de utallige bydele i Kiev, der er bygget i Sovjetisk koldkrigstids stil og som umiddelbart ikke er blevet renoveret de sidste 25 år. Vi har fået udleveret en liste med 20 valgsteder, der ligger i distriktet.

Vores første destination er en skole hvor tre valgsteder ligger i forskellige lokaler. Valgstedet åbner klokken otte, men vi er på plads en time før åbningen for at observere at åbningsprocedurerne foregår som de skal. Alt stemmer overens og vi bliver behandlet godt af valgkommissionsformanden, der glad fører os igennem de forskellige procedurer. Få minutter i otte fordeles stemmesedlerne ved bordene og stemmeboksene forsegles. Cirka ti minutter senere åbnes valgstedet. De første vælgere sætter deres kryds. Valget er i gang.

Ventetid på op mod 6 timer for at sætte sit kryds
I Kiev
skulle vælgerne tage stilling til hele fire stemmesedler. Udover at landet skulle vælge ny præsident, skulle byen også have valgt ny borgmester og nyt byråd. Den høje valgdeltagelse kombineret med fire forskellige stemmesedler, underbemandede valgkommissioner og langsommelige procedurer for registrering kreerede køer hele dagen igennem på alle de valgsteder, vi besøgte.

Lokale vælgere og observatører, jeg talte med, meldte om ventetider på helt op til 5-6 timer. De lange ventetider gav problemer i forhold til at nogle vælgere endte med at forlade køen uden at have stemt. Generelt oplevede vi dog at Ukrainerne var opmærksomme på vigtigheden af valget og derfor bed i det sure æble og holdt ud. Vi oplevede på et af de elleve valgsteder, vi observerede, at stemningen var direkte dårlig som følge af ventetiden. Men ellers var der udbredt tålmodighed og villighed til at få stemt.

De mange samtidige valg syntes dog også at skabe forvirring. Der var f.eks. manglende informationer om kandidaterne til lokalvalgene. Flere vælgere og lokale observatører, jeg talte med, fortalte, at der var udbredt tvivl om, hvem kandidaterne til lokalvalgene var. De mente, det kunne give en skævvridning i valgets udfald, fordi vælgerne som følge heraf i større grad ville stemme på de etablerede partier.

Vi fik ikke lov at observere alt
På valgstederne var der, som nævnt ovenfor, lange køer og valgkommissionsmedlemmerne var konstant travlt optag
et af at registrere de mange ventende borgere. Valgkommissionsformændene var mildest talt stressede og prioriterede at bruge deres tid på andet end forstyrrende internationale observatører.

Det kom til udtryk ved at vi, på samtlige valgsteder vi besøgte i Kiev, blev nægtet adgang til de protokoller, som oplyser antal stemmeberettigede tilknyttet valgstedet. Derudover fik vi heller ikke lov til at se de registreringslister, hvor vælgerne skrev under. Vi blev også benægtet i at kontrollere antallet af ubrugte stemmesedler så vi kunne holde det op mod antallet af de afgivne stemmer. Det er problematisk, at vi som observatører, med akkreditering til at observere alt, ikke fik denne indsigt. Men det var dog ikke vores vurdering, at den manglende adgang skyldes systematisk forsøg på snyd.

Afslappet forhold til regler og procedurer gav mulighed for svindel
Generelt oplevede vi, at der herskede et lemfældigt forhold til regler og procedurer.
F.eks. oplevede vi situationer, hvor flere personer opholdt sig i stemmeboksene på samme tid, stemmer blev afgivet udenfor stemmeboksene, hvis der var kø ved dem, og udførelsen af registreringsprocedurerne var ofte mangelfuld. Andre SILBA valgobservatører så eksempler på, at der blev taget billeder af stemmesedlerne i stemmeboksene og at stemmesedler blev forsøgt fjernet fra valgstederne, hvilket kan indikere en mere systematisk tilgang til stemmefusk. Det var dog ikke udbredt. Men skyldtes i høj grad at den Centrale Valgkommission ikke havde leveret god nok information til de valgtilforordnede. Det resulterede i inkonsistente beslutninger og procedurer.

24 timer om at optælle stemmerne
Da vi klokken 19 møder op på det sidste valgsted, der officielt skal lukke en time senere, er køen
lang. Klokken når at blive 21.30 før den sidste vælger har afgivet sin stemme.

Valgkommissionsformanden gjorde, hvad han kunne for at informere os løbende mens der blev optalt stemmer. Men han og resten af valgkommissionen var yderst ineffektive. Selvom alt foregik efter regelbogen, så betød ineffektiviteten at alle stemmer langt fra var talt op, da vi forlod valgstedet klokken 09.30 dagen efter. Jeg har hørt fra valgkommisionsmedlemmerne at de først blev færdige med optællingen omkring kl 21. Altså over 24 timer efter valghandlingen var slut!

Det er problematisk og yderst kritisabelt, at det tog så lang tid. For det første havde 2/3 af de lokale observatører forladt valgstedet, da vi gik kl 9.30. For det andet betød den lange dag for valgkommisionen, fra kl 7 søndag til kl 21 mandag, at der med stor sandsynlighed må have forekommet fejl i optællingen. For det tredje var der, da vi tog af sted kl. 9.30 om morgenen, begyndt at komme borgere på skolen som ikke havde noget at gøre med optællingen.

Et valg der ikke levede op til de internationale standarder
OSCE udråbte i mandags valget til at leve op til internationale standarder. Det er problematisk. SILBA’s 35 internationale observatører oplevede mange proceduremæssige fejl. Der blev tilmed observeret problemer som havde karakter af systematisk valgsnyd. F.eks. observerede et hold af observatører, at der foregik handlinger, der kunne tyde på, at der blev handlet med stemmer. SILBA har konkluderet, at den overordnede udbredelse af systematisk valgsvindel, der blev observeret, dog ikke er i omfang af det, der tidligere er blevet observeret i landet.

Petro Poroshenko, som også er kendt som ”Chokoladekongen”, vandt valget med knap 55% af stemmerne. Dermed skal Ukraine ikke ud i en anden valgrunde. Han står nu overfor en stor udfordring med at sikre reformer og forandring i landet. For ellers går folk på gaden igen og protesterer. Men for nu har det Ukrainske folk talt og foreløbigt accepteret ham som ny præsident.

Anders Gydesen var valgobservatør som del af organisationen SILBA – Support Initiative for Liberty and Democracy. På SILBA’s hjemmeside, www.silba.dk kan du finde organisationens rapport om valgets forløben.

Af Anders Gydesen