Den 17. februar i år fejrede Kosovo-albanerne tre-årsdagen for Kosovos selvstændighedserklæring. Men i virkeligheden er der i kun i et begrænset omfang grund til at feste. Selvom det internationale samfund har brugt af millioner på statsbygning, er Kosovo det fattigste område i Europa med en arbejdsløshedsprocent på 48, adgang til sundhedssektoren og uddannelse udenfor de store byer er begrænset og elektriciteten virker kun gradvist.

Set i et større perspektiv befinder Kosovo sig der udover i et internationalt vakuum, da man kun er anerkendt af i alt 75 ud af FN’s 192 nationer, og det stiller på den måde et stort spørgsmålstegn ved om Kosovo overhovedet kan betragtes som en selvstændig stat.

Martys rapport
Det mest bekymrende med hensyn til Kosovo er imidlertid, at provinsen er ledet af politikere, der har direkte forbindelser til en række tvivlsomme aktiviteter. Et eksempel på det var da Kosovos minister for transport- og telekommunikation Fatmir Limaj i foråret 2010 blev arresteret da det blev bevist at han havde forbindelser til korruption i et 700 euro millioner infrastruktur projekt.

Efter anholdelse af Limaj annoncerede EULEX – EU’s mission i Kosovo – at Limaj kun var en af i alt syv ministre, der blev undersøgt for forbindelser til organiseret kriminalitet og korruption. Selvom en række Kosovo-albanske politikere sidenhen har været arresteret, var det først i forbindelse med en rapport fra Europarådets rapporteur, schweizeren Dick Marty, den 12. december 2010 – kort efter Kosovos første valg, der var præget af udbredt valgsvindel – at man i Vesten for alvor fik øjnene op for, hvilke personer, der i dag regerer Kosovo.

Alvorlige beskyldninger
Dick Marty, der tidligere har ledet en undersøgelse af hemmelige CIA fængsler i Europa, rettede seriøse beskyldninger mod Hashim Thaci, Kosovos nuværende premierminister og tidligere leder for Kosovos befrielseshær (KLA). Martys rapport ”Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo” var et resultat af en gennemgående toårig undersøgelse.

Den belyste, hvordan Thaci og hans såkaldte “Drenica gruppe”, der var den mest voldelige indenfor KLA, havde været dybt involveret i en række kriminelle aktiviteter og krigsforbrydelser under og lige efter Kosovo konflikten i 1998-1999. Det inkluderede blandt andet korruption, handel med heroin, menneskehandel, samarbejde med organiserede kriminelle grupper og politiske kredse i Kosovo.

Desuden var Thaci ifølge rapporten involveret i kidnapninger, mord på civile samt handel med organer taget fra serbiske og albanske krigsfanger, som blev solgt på det sorte marked for at finansiere KLA.

International accept
Det mest chokerende ved Martys rapport er imidlertid det faktum at Thacis aktiviteter har været tolereret og til tider direkte støttet af det internationale samfund og især USA. Ifølge Marty har de internationale organisationer i Kosovo taget en pragmatisk tilgang, der betød at skulle promovere en kortsigtet stabilitet for enhver pris og derved har man vendt det blinde øje til Thacis forbrydelser.

Martys rapport stiller dermed nogle alvorlige spørgsmålstegn i forbindelse med NATOs intervention mod Serbien, der blev retfærdiggjort ud fra humanitære principper.

Kosovos fremtid
Hvis Kosovo skal have en fremtid er det nu afgørende at der bliver iværksat en uvildig undersøgelse, der indebærer beskyttelse af vidner, og som seriøst efterforsker de beskyldninger som Martys rapport retter mod Thaci. Skulle det internationale samfund fejle i seriøst at undersøge beskyldningerne, vil det i høj grad besværliggøre forsoningsprocessen og målet for at opnå en holdbar politisk løsning mellem Serbien og Kosovo.

Det vil desuden også efterlade Kosovo i et virvar af organiseret kriminalitet og korruption samt en udbredt mangel på den internationale anerkendelse, som man så desperat søger.

Jais Thomas Møller er kandidatstuderende i historie på Københavns Universitet. Han har tidligere studeret Serbokroatisk og Østeuropastudier på blandt andet universitetet i Zabreb.

Læs også:

Serbien drømmer endnu engang om Kosovo

Det gule hus for enden af vejen

Af Jais Thomas Møller