EURO | Som det første af de baltiske lande – og det femte af EUs nyeste 12 medlemslande – indførte Estland den 1. januar 2011 Euroen.

Foruden Estland er Slovenien, Slovakiet, Malta og Cypern allerede med i Euroen.

Estland går ind i Euroen midt i valutaens største stormvejr, og nogle håber på, at Estlands indtræden kan være med til at give Euroen et popularitetsløft.

Ved meningsmålinger i juni og oktober var der flertal i Estland imod indtrædelsen i Euroen. Indtrædelsen har dog ikke været til folkeafstemning.

EU observer, 1/1/2011

Notat.dk, 20/12/2010

Af MBL