UNGARN | Søndag d. 3. april gik befolkningen i Ungarn til valg om et nyt parlament og en ny regering. Befolkningen skulle ligeledes tage stilling til en folkeafstemning, som omhandlede, hvilken viden mindreårige får om seksuelle orienteringer. Noget Ungarn har fået stor kritik for af blandt andet EU. Tarik Deljkovic og Filip Jesper Foldrup rapporterer fra valgobservationen.

D. 29. marts drog vi afsted til Budapest, på en valgobservationsmission for at observere valget og folkeafstemningen d. 3. april. Mission blev planlagt og afholdt af Silba, der er en tværpolitisk organisation, som arbejder for demokrati og dialog med særligt fokus på de central- og østeuropæiske lande. Silba arbejder blandt andet med valgobservationer i disse områder – og denne her gang gik turen til Ungarn. 

Inden afrejse blev vi undervist i hvilke former for opgaver man løser som valgobservatør,  i samarbejde med OSCE (Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa), som også har erfaring med valgobservationer i Europa. I ugen op til valget og folkeafstemningen havde vi foredrag og undervisning af Silbas øvrige samarbejdspartner og organisationer i Ungarn. Her blev vi undervist i, hvad vi kunne holde øje med på selve valgdagen, både i form af hvad der var en direkte overtrædelse af lovgivningen, men også hvad der var brud på grundlæggende demokratiske principper. Yderligere modtog vi også undervisning i ungarsk valglovgivning således, at vi var klædt bedst muligt på til valgdagen.

Valgdagen

På selve valgdagen delte mission sig op i fire grupper. Grupperne fordelte sig således, at nogle tog til det ungarske konsulat i Rumænien i byen Cluj-Napoca, et andet hold til et ungarsk konsulat i den serbiske by Subotica tæt på grænsen til Ungarn. Derudover tog et tredje hold til den nordøstlige del af Ungarn i området Borsod-Abaúj-Zemplén, mens det sidste hold blev tæt på Budapest. Årsagen til denne fordeling af grupper var, at det også tillod valgobservation hos det ungarske mindretal i Rumænien og i Serbien, samt hvordan de forskellige konsulater håndterede selve valghandlingen.  

Hvad blev der observeret under valget?

Under valget noterede gruppen af valgobservatører en række problemer, som gik igen ved en række forskellige valgsteder. Rent praktisk var et af problemerne blandt andet, at personer med handicap ikke let havde adgang til stemmeboksen. Ved nogle valgsteder opfyldte stemmeboksene heller ikke de forventede krav, hvor der i nogle tilfælde kunne ses, at dele af forseglingen var blevet brudt op. Der var også flere observatører, som bemærkede en række tilfælde, hvor personer gik ind sammen for at stemme i stemmeboksen, hvilket må betragtes som problematisk for det demokratiske princip om, at én person har én stemme. Det skal dog understreges, at det ikke er ulovligt at være flere personer i stemmeboksen i Ungarn, men der opstår en mulighed for, at en person kan få to stemmer. Et andet problem gruppen af valgobservatører bemærkede var, at nogle af valgstedsfunktionærerne blev bekymrede af deres tilstedeværelse, ifølge tolkene, som var tilknyttet valgobservatørerne  på valgdagen. Udover de ting, som skete i Ungarn, så oplevede observatørerne i henholdsvis Cluj-Napoca (Rumænien) og Subotica (Serbien) også lignende uregelmæssigheder. En ting, som var særligt iøjnefaldende ved konsulatet i Rumænien var, at sikkerhedskameraet var dækket til, og at folk kunne komme til konsulatet med en stor bunke af stemmesedler, som ifølge dem selv var var venners og families stemmer. Principielt kunne en person derfor komme med en pose fyldt med stemmer, og blot placere dem i stemmeboksen, uden at der blev tjekket for nogle som helst uregelmæssigheder fra konsulatets side af.  

Som valgobservatør var der ikke mulighed for direkte at gribe ind under valget, men ved valgobservatørernes tilstedeværelse blev der skabt et forsøg på at danne en ramme for, at valget kunne foregå så demokratisk som overhovedet muligt. Nogle observatører rapporterede, at folk henvendte sig til dem, og takkede dem for deres indsats. Ud fra vores rapport, som kan læses i fulde uddrag på Silbas hjemmeside, kan der konkluderes, at der skete uregelmæssigheder, som udfordrede sikkerheden for den demokratiske proces.

Hvordan du kan komme på valgobservationsmission?Som beskrevet indledningsvis i artiklen er Silba en tværpolitisk organisation, som har til formål at fremme demokrati og den demokratiske debat. Silba har en række forskellige projekter, som arbejder med mange forskellige områder af verden. Primært er fokusset dog på central- og Østeuropa. Har vores artikel vagt din interesse for måske selv at tage ud som valgobservatør så er du altid velkommen til at læse mere omkring Silba og evt. tage med på den næste mission. Du finder Silba på Instagram eller Facebook under Silbadk eller på vores hjemmeside.

Foto: Unsplash