BOGOMTALE | I en ny bog redigeret af Ruslandskenderne Carsten Jensen og Mette Skak blotlægges og diskuteres Putins Rusland anno 2021. Magasinet rØST anbefaler.

redigeret af Mette Skak (Red.) og Carsten Jensen (Red.), Putins Rusland, Books on Demand, 2021, 180 sider

Ved årtusindeskiftet blev Vladimir Putin som bekendt Ruslands præsident for første gang, da daværende præsident Jeltsin overlod embedet til sin premierminister. Siden da er meget vand løbet gennem floden i Rusland lige så vel som i resten af verden, men Putin er stadig præsident og kan forblive det mange år endnu. I fem kapitler tegner Mette Skak, Torben Heuer, Jakob Tolstrup, Peter Toft, Birthe Hansen og Carsten Jensen et nuanceret billede af Rusland anno 2021. Man har valgt at fokusere på nogle enkelte emner, som man går i dybden med.

Først giver Torben Heuer en kalejdoskopisk præsentation af forskellige aspekter af den russiske selvforståelse, hvorefter Jakob Tolstrup introducerer landets politiske udviklingshistorie fra 1991 til 2021. Hernæst beskriver og analyserer Peter Toft den russiske økonomi, og de indlejrede problemer i denne, herunder at 62% af Ruslands eksport er olie og gas, hvilket reelt gør det til en råstoføkonomi. Han analyserer det ud fra Ruslands forståelse af sig selv som en stormagt og anfægter dette. Dernæst følger et Birthe Hansen og Carsten Jensens kapitel om Ruslands engagement i Syrien, som den prisme, man ser russisk udenrigspolitik i Mellemøsten gennem. Det er et særdeles grundigt kapitel, der også skal roses for at have en litteraturliste.

Et andet kapitel, der især også er værd at anprise er det følgende om Rusland og klimaforandringerne, der tegner et dystert billede af Ruslands indstilling til og agere på den forestående klimakrise. Som et land, hvor en tredjedel af territoriet er dækket af permafrost vil det nødvendigvis have fatale konsekvenser, når frosten optør. Derfor kan det også virke pudsigt, at der ikke bliver gjort flere drastiske forsøg på at ændre kursen, men dette skal (som i så mange andre tilfælde verden over) ses i sammenhæng med Ruslands (råstof)økonomi, der besværliggør den grønne omstilling. Som verdens fjerdestørste CO2-udleder, hvis Rusland “glemmes” i klimakrisen, og derfor håber jeg, at dette kapitel vil vække tanker og undren i dets læsere, som det gjorde i mig.

Når bogen er bedst kæder den emnerne sammen – som i tilfældet med kapitlet om klimaforanndringerne og kapitlet om Ruslands økonomi. Ellers er kapitlerne ret diverse, og det havde derfor været rart med en konklusion til at binde enderne sammen, men alt i alt er det en interessant og oplysende bog, du snildt kan læse, hvis du savner fagligt input i din sommerferie.

Foto: Unsplash