Moldova | Ca. 29.000 elever og ca. 3.000 lærere i Republikken Moldova mangler computere og tablets til at følge den virtuelle skoleundervisning, som er indført under landets kamp mod Coronaen.

Moldovas Ministerium for Uddannelse, Kultur og Forskning lancerede 4. juni 2020 den nationale kampagne ”Donér en computer til uddannelse”. Hensigten var at skaffe flere computere og tablets til eleverne og lærerne på uddannelsesinstitutioner i Moldova, således at deres digitale færdigheder kunne øges. En af årsagerne til denne nationale kampagne var, at mange moldoviske børn manglede en computer for at kunne deltage i den virtuelle skoleundervisning grundet pandemiens restriktioner om, at de ikke måtte møde op på skolerne.

For at få et overblik over antallet af lærere og elever med manglende computere samt hvilke skoler, det drejede sig om, udviklede Ministeriet et interaktiv kort til hjælp for potentielle donorer af IT- udstyr.  Ifølge det interaktive kort drejer det sig om 11.318 elever og 547 lærere bosiddende i hovedstaden Chisinau.

Der blev indsamlet data fra lokale myndigheder i perioden fra marts til maj 2020, og der var tallet højere. ”Det er blevet konstateret, at 28.957 elever, dvs. 8,69% af alle skoleelever og 2.958 lærere, dvs. 10,8% af alle lærere ikke er i besiddelse af en computer eller en tablet”, udtalte undervisningsminister Igor Șarov i en pressemeddelelse.

De mange skoleelever som er afskåret fra den digitale undervisning pga. manglende computerudstyr, udgør en udfordring for Moldova. 2020 har været et udfordrende år for Moldova især på uddannelsesområdet, fastslår tv-kanalen TVR Moldova i januar 2021, da mange skolelærere heller ikke besidder de grundlæggende computerfærdigheder til at udføre den digitale skoleundervisning. Mange skoleelever har heller ikke adgang til internettet.

MUDREDE LEGEPLADSSER OG BAGGÅRDE
Forældrene til de børn, som ikke kan deltage i den digitale skoleundervisning, har tyet til andre alternative læringsmetoder bl.a. gennem leg i naturen. Men for mange børn bosiddende i boligblokkene i hovedstaden Chisinau, er mulighederne for at lege ude i den friske luft på legepladsen i baggårdene stort set ikke eksisterende.

Den milde vinters regn og mudrede jordveje i baggårdene har forvandlet legepladserne til uhyggelige og uvelkomne arealer. Den bløde og klæbrige jordmasse i baggårdene og på legepladserne medfører, at ikke engang hundeluftning kan lade sig gøre uden en omstændig mudderafvaskning.

Beboerne i Chisinau har klaget til de lokale myndigheder, men de er lang tid om at komme med svar eller en løsning, informerer TVR Moldova i et nyhedsindslag den 8. januar 2021. De moldoviske skolebørn, forældrene og lærerne venter på at noget skal ske, men samtidig føler de, at de venter på Godot.

Foto: Unsplash