SERBIEN | Ifølge den serbiske regering skyldes sommerens demonstrationer utilfredshed med endnu en potentiel lockdownperiode som følge af Covid-19. Simon Lindholm Jürgensen, bachelor i Balkanstudier, ser på en række andre mulige årsager til den politiske uro, der har plaget landet her til sommer. Denne artikel er første del af en artikelserie.

Den serbiske præsident Aleksander Vučić holdte den 7. juli en ekstraordinær pressekonference. Her blev en genindførsel af drastiske foranstaltninger i et forsøg på at inddæmme yderligere spredning af COVID-19 annonceret, hvilket blandt andet inkluderede et udgangsforbud. Ved pressekonferencen beskrev Vučić COVID-19 situationen i Beograd som alarmerende, og derved blev implementeringen af nye tiltag retfærdiggjort. Udmeldelsen blev mødt med stor frustration af de serbiske borgere, og titusindvis af serbere har siden da samlet sig i Beograds gader for at vise deres utilfredshed med både landets regering og i særdeleshed Vučić. 

Årsagen til denne utilfredshed er dog ikke helt ligetil. Mens utilfredsheden og demonstrationerne, ifl. artikler i danske medier skal ses som udelukkende en reaktion på genindførslen af strenge foranstaltninger, vil der i artiklen her blive argumenteret for, at flere faktorer spiller en væsentlig rolle: En generel utilfredshed med regeringen, der kun er vokset i takt med COVID-19’s udvikling og regeringens tvivlsomme krisehåndtering samt beslutningen om at holde parlamentsvalget den 21. juni på trods af de skærpede omstændigheder, er blandt de væsentligste årsager.

Solidaritet udenom EU

Vi skal tilbage til den 15. marts for, at finde roden til problemerne i forhold til coronakrisen. Her bad den serbiske præsident, Aleksandar Vučić, EU om hjælp i forsøget på at afbøde COVID-19 krisen, men forespørgslen blev mødt af modstand. Formanden for Europa Kommissionen, Ursula von der Leyen, udtalte på Twitter at “sådanne medicinske varer (beskyttelsesudstyr) kun kan eksporteres til lande udenfor EU med eksplicit tilladelse fra EU-regeringerne. Dette er det rigtige at gøre, da vi også har brug for dette udstyr til vores egne sundhedssystemer.” Vučić udtalte, at “fra i dag af, som I er bekendt med, kan vi ikke engang importere varer, i henhold til den Europæiske Unions beslutninger, vi kan ikke importere medicinsk udstyr fra EU-lande…,” hvorefter han i et hårdt angreb på EU proklamerede den europæiske solidaritet som værende ikke-eksisterende og ikke andet end “en eventyrfortælling”. I kølvandet på dette sendte Vučić et brev til den kinesiske præsident, Xi, hvori Vučić tilkendegav Serbiens ønske om et tættere samarbejde med Kina i forbindelse med bekæmpelsen af virussen. Vučić udtrykte sin utilfredshed med både et manglende samarbejde på europæisk plan, og den manglende europæiske solidaritet kom til kende da Xi i denne sammenhæng blev tiltalt som værende både en personlig ven af Vučić og en tæt allieret og broder af det serbiske folk. I brevet gjorde Vučić det også klart, at uden kinesisk hjælp ville “en europæisk bekæmpelse af virussen være udfordret”. 

Alt dette til trods lovede Vučić blot otte dage senere, at han ville hjælpe Bosnien-Hercegovina med medicinsk udstyr såsom respiratorer, ansigtsmasker og beskyttelsesdragter. Efterfølgende, den 2. april, sikrede Vučić blandt andet forskellige lægemidler og medicinsk udstyr fra Rusland. Også i denne omgang fremhævede Vučić de historisk gode relationer mellem Serbien og Rusland, mens den russiske hjælp til Serbien i følge Vučić utvetydigt beviste, at en bekæmpelse af virussen ikke er mulig uden gensidig solidaritet og fælles tillid de to lande imellem. 

Vučićs løgne blev afsløret

Under krisen har det officielle antal af COVID-19 relaterede dødsfald i Serbien også været genstand for opmærksomhed. I begyndelsen af maj lovede Vučić fuld gennemsigtighed ift. det officielle antal døde og gjorde det klart, at regeringen “ikke kommer til at skjule noget som helst, til forskel fra andre”. Dette er der dog sået tvivl om, da BIRN den 22. juni afslørede, at det faktiske tal for perioden den 19. marts til den 1. juni, var væsentligt højere end angivet af den serbiske regering. For denne periode rapporterede regeringen 224 dødsfald forårsaget af COVID-19, mens det reelle tal ifølge BIRN er 632. Også antallet af dagligt smittede er ifølge BIRN blevet manipuleret og betydeligt formindsket. Vučić gav efterfølgende svar på tiltale vedrørende BIRNs afsløring i et interview med den statsejede TV-kanal, Radio televizija Srbije, hvor han kaldte BIRNs tal for fabrikerede. Det er uvist i hvilken grad, de officielle tal har været medvirkende til at retfærdiggøre afholdelsen af parlamentsvalget den 21. juni. Et valg som resulterede i en sejr til Vučić og hans parti. De misvisende officielle tal er blot én af grundene til, at befolkningen demonstrerer imod Vučić og den serbiske regering.

På trods af at Vučić i flere omgange har fremhævet at Serbien har haft det fornødne udstyr til at kunne håndtere virussen, har flere episoder dog sået tvivl om dette. Dette ses blandt andet i byen Novi Pazar, i den sydvestlige provins Sandžak, hvor der, på trods af regeringens formaninger om at situationen var under kontrol, blev meldt om manglende udstyr såvel som personale. Hospitalets forfatning var yderst kritisabel, beretter anæstesilægen Mithat Musić, hvilket også resulterede, i at Musić så sig nødsaget til at behandle sine forældre i deres eget hjem, da de blev smittede med virussen. Samme kritik kommer fra Dr. Enes Zogić, der også sår tvivl om det officielle antal af COVID-19 relaterede dødsfald. “En dag, mens jeg havde vagt, oplevede vi 11 dødsfald, mens det officielt blev meddelt at kun tre eller fire mennesker i hele landet døde [som resultat af COVID-19]. Antallet af COVID-19 relaterede dødsfald på vores hospital stemmer aldrig overens med det officielle antal af døde.” Mens han også stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af testudstyret, der er blevet brugt til at diagnosticere virussen. Da kritikken af hospitalets tilstand nåede offentligheden, besluttede den serbiske premierminister, Ana Brnabić, den 30 juni at besøge hospitalet, hvor hun ikke bare erklærede at der ingen mangler var, men også at staten havde situationen under kontrol, til stor frustration for demonstranterne, der havde  forsamlet sig foran hospitalet. 

Både disse angreb på medier og journalister samt den manglende gennemsigtighed fra regeringens side, har været medvirkende til, at befolkningen har følt sig ført bag lyset gennem hele krisen, hvilket er en af årsagerne til den stigende utilfredshed med Vučić.