PROTEST | ”Stjålne stemmer” og ”Dodon er ikke min præsident”. Sådan lød nogle af de slogans fra herboende moldovere, der demonstrerede i Horsens og København den 20. november 2016 efter Moldovas præsidentvalgOlga Darii og Ecaterina Capatina beskriver situationen.

Den 13. november 2016 afholdt Moldova anden valgrunde af landets præsidentvalg. Det endelige valgresultat viste, at 52,18% af stemmerne gik til den pro-russiske socialist Igor Dodon og 47,82% af stemmerne fik den relativt ukendte pro-europæiske centrum-højre kandidat Maia Sandu.

Diasporaens demonstrationer
Efter valget blev der afholdt fredelige demonstrationer i Horsens og København organiseret af herboende moldovere. Demonstranterne mente, at der var foregået omfattende valgsvindel på selve valgdagen og i dagene herefter. Især moldoviske udvekslingsstuderende gik på gaden i vrede over valgresultatet og den, ifølge dem, illegitime sejr til den pro-russiske kandidat Igor Dodon.

Demonstrationerne, der blev afholdt foran byernes rådhuse, samlede studerende, deres familier og øvrige moldoviske statsborgere bosat i Danmark. De havde alle været tvunget til at rejse i omegnen af tusind kilometer til enten Berlin eller Stockholm for at stemme, simpelthen fordi Moldova ikke har en ambassade i Danmark. De moldovere, der ønskede at deltage i valget, havde derfor lavet en indsamling for at kunne leje en bus til det nærmeste valgsted i Tysklands hovedstad Berlin.

Resultatet af præsidentvalgets første valgrunde (Sandu opnåede 37,5% og Dodon 48,5%) mobiliserede den moldoviske diaspora til at deltage i valgets anden runde. Facebook-gruppen Hjælp en stemme blev lanceret den 1. november og samlede over 50 medlemmer fra det moldoviske samfund bosat i udlandet. Disse tilbød således kørelejlighed til de få valgsteder, der fandtes i udlandet, eller tilbød indkvartering på valgdagen. Nogle af dem tilbød sig endda som chauffører, ligesom de stillede deres fuldt optankede biler til rådighed for de medborgere, der boede for langt fra valgstederne til at klare det selv.

Protester i solidaritetens navn
V
ælgerne kritiserede blandt andet den Centrale Valgkommission for ikke at opstille tilstrækkelige mængder valgurner på de udenlandske valgsteder. Samme vælgere krævede en åben omtælling, en grundig undersøgelse af valgsvindel, retsforfølgelse af de skyldige og undersøgelse af valgkommissionsmedlemmerne og det moldoviske udenrigsministerium.

Tusinder af moldovere fik således ikke mulighed for at gøre brug af deres stemmeret, fordi regeringen undlod at stille tilstrækkelige mængder valgurner til rådighed – på trods af at de havde fået op til flere forespørgsler og påmindelser herom

De stjal vores stemmer, vores fremtid og vores land, vi vil have Moldova tilbagesiger Victoria Sudica, nylig dimittend fra Aalborg Universitet.

I solidaritet med de landsmænd og -kvinder, der demonstrerede i hovedstaden Chisinaus gader, gik moldoviske expats og immigranter på gaden i over tredive europæiske byer med mål om at skabe opmærksomhed om og fordømme valgresultatet ved præsidentvalget.

Vi vil gerne takke vores diaspora og støtte den i fremtidige valghandlinger. Vi har været mere samlet og mere aktive som folk i anden valgrunde end nogensinde før”, understreger Pavel, en studerende fra Århus.

Andre udtaler: ”Han [Dodon] opnåede sine stemmer på den velkendte manipulerende og korrupte måde. Vi er langt fra målet, men vi kæmper for frihed. Vi støtter medborgere, der i øjeblikket fryser i Moldovas gader, mens de kæmper for deres rettigheder, og vi skal nok nå i mål.”

Pro-russisk valgsvindel
P
å valgdagen holdt en af medlemmerne fra valgkommissionen en kort pressekonference, hvori han undskyldte manglen på valgstationer i udlandet. Han undskyldte samtidig for, at moldoverne ikke fik mulighed for at stemme på deres kandidat og bemærkede, at dette ville blive en lektie for CEC (den centrale valgkommission) og andre statsinstitutioner i den fremtidige organisering af valgprocesser.

Alle er bevidste om den valgsvindel, der fandt sted- alle ved, hvad der foregik, men samtidig holder myndighederne mund og lader som om, at de ikke hører os, men vi ved alle, hvad der skete, og vi ønsker retfærdighed, forklarer Ecaterina Capatina, studerende bosat i Århus.

Flere uregelmæssigheder og illegitime handlinger blev observeret undervejs i valget. Der blev blandt andet organiseret transport af tusindvis af vælgere fra Transnistrien (pro-russisk, ikke internationalt anerkendt autonom stat), og vidner bemærkede, at nogle vælgere fik tilbudt bestikkelse for at stemme på den pro-russiske kandidat Igor Dodon. Derudover blev der observeret forkert optælling eller ændring af stemmerne til fordel for Dodon, der blev registreret flergangsstemmeafgivelse (multiple voting), og der blev fundet afdøde moldovere på listerne over stemmeafgivere.

Europæisk fordømmelse
F
å dage efter valget udtalte Joseph Daul, formand for EU’s største partigruppe, Det Europæiske Folkeparti (EPP): ”EPP er dybt bekymret over valgets uregelmæssigheder i anden valgrunde, herunder fratagelsen af den forfatningssikrede stemmeret for moldovere i udlandet.Samtidig benyttede han lejligheden til at lykønske den pro-europæiske centrum-højre kandidat Maia Sandu, der opnåede et imponerende valgresultat på trods af de beskidte metoder og skræmmekampagner, hun var udsat for.

Maia Sandu opnåede med meget få ressourcer ikke kun det bedste resultat, noget pro-europæisk centrum-højre parti nogensinde har fået, men også en mobilisering af diasporaens vælgere i et uhørt omfang. Mange eksperter mener, at begrænsningerne i diasporaens stemmeret samt talrige overtrædelser af valgloven sandsynligvis har påvirket valgresultatet massivt. Nogle siger endda, at hvis folk i udlandet ikke var blevet forhindret i at stemme, ville valgresultatet have været et andet.

Vi er samlet til kamp. Vi anerkender ikke resultatet fra anden valgrunde. Vi anser Dodon for at være en kriminel, der fortjener at blive sat i fængsel sammen med medlemmerne af valgkommissionen. Vi tilslutter os de tusinder af moldovere bosat i udlandet, der ikke kunne stemme og ikke kunne vælge den præsident, de synes, skulle repræsentere vores land. Vi misbilliger de illegale handlinger på valgdagen. Vi vil med i EU, og vi ønsker en fri og demokratisk retsstat. Dodons ønske er at regere som præsident med uindskrænket magt, han er farlig og indbildsk, udtalte Igor og Gheorghe, der begge er studerende i Horsens.

Selvom Moldovas centrale valgkommission allerede tidligt godkendte valgresultatet, var folk langt fra indstillede på at overdrage ledelsen og repræsentationen af landet til Igor Dodon. Dodon er ikke min præsident” var det gennemgående slogan, dersamlede hundredetusindvis af Moldovere inden- og udenfor landets grænser i november måned.

 

Oversat fra engelsk af Rasmus Lauridsen, redaktør i rØST.

Af Olga Darii og Ecaterina Capatina