BUSINESS CULTURE | Det er en fordel at kende til den lokale kultur, når man investerer i Ungarn. Men de kulturelle forskelle imellem Danmark og Ungarn er blevet meget mindre på meget kort tid og tilgangen til udenlandske investorer er blevet professionaliseret, lyder det fra erfarne aktører i Ungarn. Artiklen bringes i samarbejde med Exporter.dk

Selvom Ungarn har fået negativ omtale på grund af håndteringen af flygtningestrømmen, har landet fortsat handelmæssige fordele. Når det handler om at investere, er det lettere at komme på plads i Ungarn end mange andre europæiske lande. Sådan lyder vurderingen fra Balazs Szendrei, der er senior commercial advisor for Eksportrådet i Budapest.

”Kendskab til den lokale forretningskultur er en fordel uanset, hvilket land du engagerer dig i. Men den ungarske forretningskultur har udviklet sig utroligt meget de seneste år imod en international og åben tilgang”, fortæller han, og uddyber:

”Professionelle relationer i Ungarn minder faktisk meget om forholdene i Tyskland. Ungarn har kulturelt set været tæt knyttet til Tyskland igennem fælles historie med Østrig, som jo ikke er ukendt for dansk forretningsliv.”

Ungarske karaktertræk
Til gengæld er tyske særtræk også noget af det, der udgør forskellen fra dansk forretningskultur.

”Vi er mere formelle i Ungarn end i Danmark. Det betyder, at flere bærer slips, men også at man følger regler meget nøje. For eksempel er det vigtigt at have alle aftaler på papir. Mundtlige aftaler er ikke altid betragtet som bindende,” siger Balazs Szendrei.

Han fortæller desuden, at organisationen i virksomhederne generelt er anderledes end i Danmark.

”Der er mere hierarki og en mere kompliceret ledelsesstruktur og uddelegering af opgaver kan derfor være mere besværlig,” siger han.

Torben Boleman Sveistrup Jensen er administrerende direktør for Risskov Travel Partners og Risskov Bilferies ungarske selskaber. Han er baseret i Budapest og støtter Balazs Szendreis vurdering.

”Relationerne mellem leder og ansat er i Ungarn ofte meget anderledes end i Danmark, og det kræver tålmodighed og en forståelse af og for den lokale virksomhedskultur, hvis man vil have de lokale ansatte med på noget, der ligner en dansk ledelsesform,” siger han.

Hurtigere proces med kendskab til lokal forretningskultur
Torben Sveistrup mener, derfor at et godt kendskab til den lokale kultur, vil være en fordel som investor.

”Kultur er en bred definition af historie, normer, traditioner, sprog osv. Men skåret over en bred kam mener jeg, at man som investor i Ungarn har bedre muligheder for at finde de rigtige lokale partnere og ikke mindst de rette investeringsemner, hvis man har et grundlæggende kendskab til nogle af de kulturelle normer, der gør sig gældende i landet,” forklarer han, og kommer med et eksempel:

”I forhandlinger med lokale partnere har jeg oplevet mange positive reaktioner og dermed hurtigere åbning for at nå til enighed om en aftale, når jeg viser dem, at jeg har et kendskab til de lokale forhold og til de lokale kulturelle mønstre. Ungarerne respekterer én mere, hvis man beviser, at man har føling med dét, der rør sig i landet.”

Hans vurdering er, at man således sparer meget tid og besvær og undgår, at sager unødigt trækker i langdrag.

Arv fra bureaukratisk og manuelt samfund
Både Torben Sveistrup og Balazs Szendrei påpeger det ungarske offentlige bureaukrati som en udfordring. Szendrei fortæller, at de bureaukratiske hindringer er blevet lettet meget i løbet af de seneste ti år, men at der stadig er udfordringer med korruption og gennemsigtighed. Torben Sveistrup forklarer desuden, at lokalkendskab er en fordel, når det gælder håndteringen af bureaukratiet.

”Det er en typisk fejltagelse at tro, at alt er billigt, når det gælder investeringer i Ungarn. I et land, hvor fremmedsproglige kompetencer er i enormt høj kurs, og hvor det uden lokalkendskab er vanskeligt at manøvrere i bureaukratiets verden, skal man ikke nødvendigvis regne med at komme billigt til de gode resultater,” forklarer han.

Samtidig er det vil lokale kontakter også kunne hjælpe med helt praktiske udfordringer under etablering og drift af for eksempel outsourcede enheder i Ungarn.

”Hvis man skal have ordnet noget i dagligdagen er det en stor fordel med et godt netværk. Det ungarske samfund er meget manuelt, og har man netværk, kan man opleve stor positiv særbehandling og tingene kan gå lidt stærkere – især på det lavpraktiske niveau, som er større i Ungarn end i Danmark,” fortæller Torben Sveistrup. Han har arbejdet i Ungarn i ti år og har Ungarsk som andet modersmål og har selv været igennem disse udfordringer.

”Det personlige og det professionelle hænger tæt sammen, og man skal være forberedt på, at man selv skal være aktiv for at opbygge et netværk. De lokale, personlige relationer er alfa og omega for en hurtigere personlig forståelse af landet og lokalkulturen. Og de kan være altafgørende for at få praktiske hverdagsproblemer løst hurtigt,” siger han.

Men Ungarn er kommet langt på få år, og overrasker med det internationale niveau i den økonomiske sektor. Zsolt Tarjáni har som handelsattache på den ungarske ambassade samarbejdet med virksomheder som Cololpast, Lego og Velux i forbindelse med deres forretninger i Ungarn.

”Overordnet er det, som vi har lært fra disse stærke danske virksomheder, at de største udfordringer for danskere, når de indleder forretninger i Ungarn, er at ændre deres egne hovedkvarterers opfattelse angående kulturelle forskelle. De var meget overraskede over at det gik så let og glat,” siger han.


Artiklen bringes i samarbejde med Exporter.dk

Af Kristoffer Hecquet