Forlaget Bostrups dansk-polske ordbog bringer langt om længe det leksikografiske område på højde med de senere års stærkt stigende samkvem mellem Danmark og Polen.

Som det nok ikke er gået mange menneskers næse forbi, er der i de senere år kommet rigtig mange polakker til Danmark. Tallene taler deres eget tydelige sprog. Siden Polens indtræden i EU i 2004 er antallet af polakker i Danmark næsten tredoblet fra knap 13.000 til godt 36.500. Alene i 2013 fik godt 5.500 polakker opholdstilladelse i Danmark, i langt størstedelen af tilfældene i form af arbejds- og studieopholdstilladelser. Efterhånden er polakker faktisk ved at blive en af Danmarks største indvandrergrupper. Selvom der endnu er et langt stykke vej op til den polske masseindvandring til Storbritannien, hvor officielle statistikker viser, at over en halv million af landets indbyggere er er polsk oprindelse (uofficielle tal taler om op mod en million), er polakker blevet særdeles synlige i Danmark: På universiteter, på byggepladser, på gader og stræder – og ikke mindst i mediernes dækning af politisk ømtålelige emner som social dumping, velfærdsturisme og arbejdskraftens frie bevægelighed i EU.

Trafikken går dog også den anden vej. Den erhvervsmæssige kontakt mellem Danmark og Polen vokser med eksplosiv fart år for år, og forventningen er, at Polen frem mod 2020 vil være Danmarks hurtigst voksende eksportmarked overhovedet. For øjeblikket har 600 danske virksomheder allerede etableret sig i Polen.

Øget kommunikationsbehov
Den stadig tættere kontakt mellem Polen og Danmark har naturligvis ført til et øget behov for at kunne kommunikere de to folkeslag imellem. På den baggrund falder Forlaget Bostrups nye ordbog på et tørt sted, for der har længe manglet en udførlig dansk-polsk ordbog til brug for de efterhånden mange polakker og danskere, der er interesserede i hinandens sprog.

I “den anden retning” har Jan Nowaks polsk-danske ordbog fra 1995 – udgivet som en del af Gyldendals røde ordbogsserie – længe stået som standardværket. Og med sine 70.000 opslagsord er Nowaks ordbog da også stadig langt mere omfattende og grundig end Bostrups ordbog. Men til gengæld er den nye dansk-polske ordbog med sine 25.000 opslagsord den til dato langt mest omfattende og ambitiøse af sin slags, og den overgår med flere længder tidligere dansk-polske ordbøger, som f.eks. Special-pædagogisk forlags dansk-polske ordbog fra 1999 (med 12.000 opslagsord).

Og nu til selve anmeldelsen…
Den nye dansk-polske ordbog er eksplicit henvendt til polakker, som lærer dansk. Det kommer naturligvis tydeligt til udtryk i ordbogens prioriteringer, f.eks. i form af udtaleangivelser og udførlige grammatiske oplysninger ved alle danske opslagsord. Ligeledes er det muligt at slå uregelmæssige danske former op som selvstændige opslagsord, hvilket selvfølgelig er nyttigt, hvis man som ny i sproget ikke lige kan gætte, at “gjorde” er en form af “gøre”.

Ordbogen kan dog naturligvis også benyttes af danskere, der lærer eller anvender polsk. Som dansker, der beskæftiger sig med polsk, kunne man naturligvis godt have ønsket sig nogle flere grammatiske oplysninger til de polske ord. F.eks. angivelse af aspektpar for de polske verbers vedkommende eller angivelse af substantivernes køn. Men som sagt er det naturligvis en prioriteringssag, da sådanne angivelser selvfølgelig ville optage en del ekstra plads. På samme måde kunne man som dansk modersmålstalende måske godt have ønsket sig lidt flere oplysninger om, i hvilke situationer man bruger de forskellige polske oversættelser af et enkelt dansk ord. Ordet “give” oversættes f.eks. med 1) dać, 2) rozdać, 3) podać uden angivelse af, i hvilke kontekster man anvender de forskellige oversættelsesforslag. Undertiden er anvendelsesområdet dog angivet – f.eks. om et ord eller oversættelsen af det er dagligsprog eller anvendes i overført betydning.

Ovenstående gør, at ordbogen nok vil være en smule vanskelig at anvende for polskstuderende på nybegynderstadiet uden forudsætninger for at vælge mellem de forskellige polske oversættelser eller hæfte grammatiske oplysninger på de enkelte ord. For folk med mere erfaring udi det polske kan ordbogen derimod være særdeles nyttig til at genopfriske oversættelsen af danske ord, hvis polske pendant man ikke lige kan komme i tanke om.

En af ordbogens helt store styrker er til gengæld de relativt mange faste udtryk og vendinger. Det er ikke engang fordi, der altid er tale om særlige idiomer eller talemåder – ofte er det blot helt almindelige sætninger som “jeg giver ham en gave”, “hun lånte ham 100 kr.” eller “han skriver en artikel til en avis” efterfulgt af den polske oversættelse. Det store antal konkrete eksempler giver i rigtig mange tilfælde nogle af de brugsanvisninger, som ikke fremgår ved de forskellige polske oversættelser af det danske opslagsord. Disse oplysninger er derfor meget brugbare for både nybegyndere og for mere rutinerede sprogbrugere, hvad enten det er polsk eller dansk, de er i gang med at lære.

Alt i alt er Forlaget Bostrups dansk-polske ordbog en både ambitiøs og nyttig udgivelse, som uden tvivl vil være til stor hjælp for herboende polakker og danskstuderende i Polen, men også for danskere, der lærer polsk.

Dansk-polsk ordbog
Forlaget Bostrup
Forfattere: Lise Bostrup, J
ózef Jarosz, Katarzyna Stręk

Af Jacob Lolck, cand.mag. i polsk