ANALYSE | Ungarn nærmer sig parlamentsvalget og det er mere og mere tydeligt, at regeringspartiet Fidesz har benyttet sit to-tredjedels-flertal til, navnlig at sikre at genvinde magten. Ved at holde oppositionen helt uden for indflydelse er valgloven blevet tilpasset, så både de politiske og de administrative redskaber kan give partiet flertal og helst to tredjedel igen, skriver Krisztina Vas Nørbæk.

Det er usædvanligt at skulle konstatere, men flere eksperter siger samstemmende, at det ungarske parlamentsvalg den 6. april 2014 hverken bliver rent eller gennemsigtigt, nogle påstår, at det ikke engang bliver frit. Regeringspartiet Fidesz vil opnå succes både med politiske redskaber og ved at have ændret reglerne, som indirekte tillader snyd og som vanskeliggør at sanktionere disse, så de kan påvirke resultatet.

Valglov, som indbyder til ulovligheder
Tidligere har jeg omtalt, at regeringen har flyttet grænserne for valgkredse og indskrænkede antallet af mandater baseret på valgdistrikter til 106 mod 93 partiliste-mandater.

Allerede fra oppositionstiden (2002-2010) indledte Fidesz en skjult indsamling af borgernes data om deres politiske orientering, den såkaldte Kubatov-liste. Parti-aktivister har observeret deres medborgere/naboer i personlige samtaler, på sociale medier, ved politiske begivenheder og disse informationer førtes videre til et centralt register. Således havde Fidesz opbygget en vidensbank om befolkningens sammensætning angående politiske tilhørsforhold igennem mange år. Derefter skulle man blot ”fordele” disse borgere til de 106 valgkredse, at de bedst muligt kan støtte et Fidesz-flertal.

Den nye valglov gjorde det nemmere at stille en kandidat, man skulle have en liste af anbefalinger med 500 navne, adresser, cpr. og underskrifter. Tidligere var det med et officielt, trykt valgkort (anbefalingskort), med borgerens navn og adresse, som man kunne give til kun én kandidat. Ved det nye system kan man anbefale så mange, man har lyst til ved at give sine data og sit underskrift til den ovennævnte liste.

Mylder af nye partier
Det undrede mange, at forholdsvis små og ukendte partier havde det nemt at indsamle de nødvendige underskrifter, mens det til eksempel ikke lykkedes for et større og politisk meget aktivt parti, 4K! (”4. köztársaság!” eller “4. republik!”). For en uge siden kom det frem, at flere små, mere eller mindre kendte partiformationer har ”hjulpet” hinanden med disse anbefalinger, ved at kopiere listerne med en kopimaskine, hvorefter aktivisterne skulle gå hjem og skrive dem over i en blanket og forfalske underskrifterne.

Den nye lov om valgprocedure motiverer med en god pose penge kandidaterne til at stille op, uanset om man har en realistisk chance for at komme i parlamentet. Gergely Karácsony kandidat for partiet PM (”Dialog for Ungarn”), mente, at Fidesz har skabt et politisk ”sortmarked” ved at pumpe en masse penge i systemet. Man behøver ikke at komme ind i parlamentet, det er nok at stifte et parti, ”samle” (kopiere) underskrifter og få de mange millioner forint, der følger. Hvad disse små partier har brugt pengene til, bliver ikke nødvendigvis kontrolleret, kun hvis de opnå mandat, og de kan også blive undersøgt ved stikprøvekontrol.

Valgkomissionen nægter at undersøge mistænkelig sag
Endnu mere bekymrende, at Den Nationale Valgkomission afslog at undersøge anbefalingslisterne for misbrug af borgernes data, selvom der var mange, som har henvendt sig. Ombudsmanden for datasikkerhed Attila Péterfalvy’s argumenter holder ikke, mener den tidligere ombudsmand László Majtényi. Péterfalvy svarede til henvendelserne med, at undersøgelsen ville tage alt for lang tid, at ankefristen var udløbet, og at der ikke var tale om behandling af data i den ”klassiske” (almindelige) forstand. Valgkomissionen henviste til domstolene, hvis man har observeret ulovligheder ved anbefaling af kandidaterne.

Majtényi mener, at Péterfalvy blander pærer med bananer. Valgkomissionen har netop den sanktionsmulighed, at kunne udelukke et helt parti fra afstemningen, hvis de har snydt, og det kan ske inden valget. Domstolene derimod vil dømme enkelte mennesker og udmåle deres straf, hvis deres snyd kan dokumenteres. Det tager også længere tid, og anbefalingslisterne skal ifølge cirkulæret blive makuleret efter valget. Dvs. partiernes valgsnyd kan ikke engang dokumenteres derefter. Derudover findes der hurtige metoder til at undersøge listerne, mener valgeksperten Zoltán Tóth. Ved at lave en udtrak på 3 % kunne man med stor sikkerhed se datasættets kvalitet, og borgernes underskrifter kan sammenlignes fra cpr.-registret.

Frit valg?
Forfatningsekspert, Richárd Szentpétery vurderer heller ikke, at valget bliver fair, men han går endnu videre ved at påstå, at det ikke engang bliver frit. Borgerne skal sikres deres frie valg, men de skal også sikres for, at deres valg afspejles i valgresultatet på rimelig vis. Denne valglov med tilhørende cirkulærer blev sammensat i ”sidste øjeblik”, oven i købet i et forløb, hvor oppositionen, det ”politiske mindretal” var helt udelukket fra indflydelse.

Det var også usædvanligt, at loven blev indført inden for den samme valgperiode, lige efter vedtagelsen (gældende fra 1.1.2014). Szentpétery mener, at med den nye lov Fidesz har ”oversikret” sin sejr. Eksperter for valgets matematik regnede på og kom til det resultat, at valgets regler ikke engang har en slagside, men de står nærmest lodret, og resulterer i en sikker Fidesz-sejr, måske endda med to tredjedel igen.

Oppositionen kan kun vinde valget ved et jordskredssejr, og det virker som et urimeligt krav. De mange ungarere, som bor i udlandet eller har fået statsborgerskab i sidste par år som mindretalsungarere i nabolandene, har heller ikke lige vilkår til at stemme. Mindretalsungarere og dem der ikke længere har permanent adresse i Ungarn, må gerne brevstemme. Derimod folk, der arbejder i udlandet og derfor stadig har en adresse i hjemlandet kan kun stemme på selve valgdagen ved at rejse hen til en ambassade. Det kan i nogle tilfælde tage flere timer og mange hundrede kilometer.

Politiske redskaber, som giver slagside
Det er bemærkelsesværdigt, at se på hvordan de forskellige partier kan nå ud med deres budskaber til den brede befolkning. Og her taler jeg ikke om gennemslagskraft, men om mulighederne i medierne og på annoncemarkedet.

MTV1, den første, statslige tv-kanal er den eneste, som kan ses i alles hjem. Det lykkedes Fidesz at fylde redaktionerne på MTV1 med loyale medarbejdere, og skabe et regeringsvenligt medie, som ukritisk giver sendetid til Viktor Orbán og hans politik. Oppositionen bliver omtalt i negative vendinger, flere og flere skandalehistorier om kandidater af Socialisterne bliver viderebragt i nyhederne. Nogenlunde det samme gælder de statslige radiokanaler ”Kossuth” og ”Petöfi”, hvor regeringschefen har sin faste ugentlige ”interview” fredag morgen.

Annonce-markedet er domineret af Fidesz-venlige firmaer (Lajos Simicska’s ”plakatmafia”), så trods reglerne har oppositionen ikke megen kvadratmeter i byen for at annoncere. Bussernes og sporvognenes sider er også optaget og selvom de var tidligt ude, så ikke ud til, at oppositionens kandidater har kunnet få bare lidt af dem. Til gengæld har Fidesz fået en dom for, at de reklamer i TV og på giga-plakater, som hylder regeringens nyere tiltag, ikke må betragtes som regeringsinformation, men derimod som politisk reklame. Derfor må disse ikke finansieres af offentlige midler, kun af parti-midler.

Ingen TV-debat
Det er igen usædvanligt for vesteuropæiske ører, at Viktor Orbán ikke har udsat sig til kritiske spørgsmål i sidste mange år og vil heller ikke møde til et TV-debat, som oppositionens spidskandidat, Mesterházy har inviteret ham til. I det hele taget er der ikke megen debat mellem partiprogrammer eller løfter. Fidesz så sent som sidste uge ikke har formuleret et program, Orbán sagde bare, at ”vi vil fortsætte som hidtil” og appelleret på statslig sænkning af forbrugsomkostninger (el, gas, vand) som han kalder ”rezsiharc” (krig mod forbrugspriser).

Det er et kald, som giver genlyd i manges ører. I mange tidligere kampagneperioder gik løfterne ud på, at man ikke agtede at hæve gaspriserne, hvorefter den ny regering alligevel var nødt til at følge markedspriser ved det næste årsskifte. Orbán har allerede tre gange gennemført 10% prissænkning, som betyder reelt en statsstøtte i el- og gaspriserne for private. Støtten gives i procentdel, uanset om man bruger meget eller lidt, så det støtter i virkeligheden storforbrugerne og fremmer ikke sparsomhed, og motiverer heller ikke til grønne investeringer.

Partisamlingen af den demokratiske opposition, som insisterer på regeringsskifte har for længst sammensat deres program og fokuserer på bekæmpelse af fattigdom især blandt børn, en hel anden økonomisk politik og øget samarbejde med EU. Deres vigtigste opgave bliver – udtrykker de – at eliminere det demokratiske underskud, som Orbáns regering har opnået med begrænsningen af forfatningsdomstolens beføjelser og med centraliseringen af sin magt ved at mindske ankemulighederne og oppositionens indflydelse.

Resultatet kan betvivles fra alle sider
Uanset hvad der bliver udfaldet af parlamentsvalget den 6. april vil resultatet stå på usikre ben. Der vil komme mange anmelderser af valgsjusk, som vil formentlig forlænge den tid, resultatet foreligger. Det kan også være, at vælgerne vil blive væk, fordi de ikke føler, at systemet er fair og frit.

Hvis Fidesz vinder, er det sandsynligt, at sagerne bliver sendt til domstolene og trukket i langdrag. Hvis oppositionens samling vinder, så vil Fidesz fremskynde afgørelserne og dermed betvivle resultatets legitimitet. Mange ungarere kan se frem til nogle pinefulde uger efter valget.

Af Krisztina Vas Nørbæk