POLEN | I takt med at Polen får flere penge fra EU, vokser fordelene ved at investere i landet. Både infrastruktur og lovgrundlag er blevet forbedret og tilpasset udenlandske investorer. Intet land i EU har modtaget så meget i støtte som Polen. Artiklen er bragt i samarbejde med Exporter.dk.

Polen er den største modtager af EU-støtte nogen sinde. Alene strukturfondene vil komme til at udgøre omkring 540 mia. kroner over de næste seks år og dertil kommer nogle hundrede mia. til landbruget også. EU-midlerne alene gør det derfor interessant for danskere at studere landet nærmere.

”Entreprenører og underleverandører indenfor udbyggelse af infrastruktur og særligt inden for jernbanebyggeri skal helt sikkert kigge efter muligheder i Polen,” siger Pjotr Bujak, der er cheføkonom hos Nordea i Warszawa.

Det er nemlig her den største bid af pengene vil havne. Pjotr Bujak fortæller, at hidtil er der mange, der har fravalgt Polen for deres investeringer på grund af den ringe polske infrastruktur. Derfor bliver EU-midlerne også en katalysator for yderligere investeringer fra udlandet, da der skabes bedre forudsætninger for investorerne.

EU-penge skaber flere penge
Men dette er ikke den eneste måde hvorpå, EU-pengene avler flere investeringer. Pjotr Bujak anvender energisektoren som eksempel, hvor særligt vedvarende energi har fået EU-opmærksomhed. For Polen betyder det ikke blot, at der kommer flere EU-penge i kassen igennem strukturfonde på energiområdet. På grund af de strenge krav for anvendelse af pengene har de også den indirekte påvirkning, at lovgivning og regler i Polen bliver forbedret, så udenlandske, for eksempel danske, investorer i sektoren vil få lettere ved at etablere sig på markedet og gør Polen mere attraktiv.

”Både pengene og de strengere regler vil gøre, at der kommer flere investeringer på dette område,” fortæller han.

Kan det betale sig?
Udover markedsværdien for underleverandører har EU-støtten mest været til gavn for større virksomheder i Danmark. For de små og mellemstore virksomheder er det ikke altid, det har været umagen værd.

”Jeg må indrømme, at det at ansøge om EU-midler har været noget bureaukratisk og tidskrævende. Små projekter med mindre beløb i udsigt er derfor ikke altid umagen værd, da man ikke er garanteret udbetaling, og samtidigt er i konkurrence med andre,” siger Tomasz Luczynski, der er seniorrådgiver inden for eksportfinansiering hos Eksportrådet.

Han mener ikke, det skal være EU-midlerne, der er den primære årsag til at investorer skal komme til Polen, men derimod et konkret projekt. Men derefter er der stor mulighed for at kunne modtage støtte.

”Og der er også andre støttemuligheder end EU-midler i Polen. Det gælder for eksempel særlige økonomiske zoner og skattefordele,” fortæller Tomasz Luczynski. 

Flyt til Polen
For at kunne søge om støtte i Polen er det nødvendigt, at ens virksomhed er registreret i Polen. Uanset virksomhedens størrelse.

”Det er lidt mere kompliceret for udenlandske virksomheder at registrere sig i Polen end i Danmark. På den anden side er det ikke en større hindring end at omkring 800 virksomheder med danske aktionærer nu er registreret i Polen,” siger Tomasz Luczynski. 

Det er dog ikke omkostningerne, der er den store udfordring. Selvom der er mange stempel- og registreringsafgifter og lignende løber grundudgifterne ikke op i mere end nogle tusinde danske kroner.

Og selvom man skal have fast adresse i Polen kan man slippe med et par hundrede kroner i måneden for en erhvervsadresse, som hyppigt lejes ud af rådgivningsfirmaer. 

Dog skal man dertil regne udgifter til advokat og rådgivning. Advokatbistand fylder overraskende meget i det polske virksomhedsliv, men er væsentligt billigere end i Danmark.

Artiklen bliver bragt i samarbejde med Exporter.dkExporter.dk er et projekt, der bygger bro mellem EU-institutioner, myndigheder i andre EU-lande og private danske virksomheder med særligt fokus på de nyere EU-lande. Exporter.dk er aktuel med magasinet “Her er adgangen til EU-milliarderne” med fokus på EU’s strukturmidler i Østeuropa.

 

 

Af Kristoffer Hecquet