DEBAT | Velfærdsturisme er ikke et problem i dag, men det er social dumping. Hvis dumpingen fører til dansk arbejdsløshed og pres på vores velfærdsydelser, kan der være et behov for at gribe ind, skriver Christel Schaldemose (S).

Magasinet rØST bringer denne debatserie om velfærdsturisme i samarbejde med EU-debatten på Altinget.dk.

Velfærdsturisme.

Det ord har fyldt en del i den danske debat de sidste par uger, men diskussionen skaber forvirring hos mange. Selv om Radikale og Dansk Folkeparti gerne vil forsimple tingene, så er sagen mere nuanceret end som så.

Det er rigtigt, at tallene viser, at alle EU’s medlemslande – også Danmark – tjener på EU-borgere, der tager arbejde på deres jord. Men grunden til, at ufaglærte EU-borgere uden danske sprogkundskaber kan få arbejde på et dansk gartneri, er netop, at de kan acceptere en betydeligt lavere løn, end hvad en ufaglært dansker kan leve af.

Social dumping er et problem
Netop dét kalder vi “social dumping”. Nogle arbejdsgivere tilbyder en meget lav løn, og for nogle tilrejsende suppleres lønnen af børnepenge, hvilket kan få deres privatøkonomi til at hænge sammen. Værdien af danske børnepenge stiger, når de bliver brugt på mad og husleje i et land, hvor tingene koster meget mindre end i Danmark. Og det gør, at forestillingen om velfærdsturisme får luft under vingerne.

Jeg vil ikke pege fingre ad den enkelte østeuropæiske håndværker. Jeg er stor tilhænger af den frie bevægelighed. Jeg tror ikke, folk kommer til Danmark med intentioner om at “nasse” på samfundet. De kommer for at søge arbejde, og det er der visse arbejdsgivere, der udnytter.

Velfærdsturisme er ikke et problem i dag, men det er social dumping. Hvis dumpingen på sigt fører til, at mange danskere bliver arbejdsløse, og trækket på velfærdsydelserne stiger til et utilsigtet niveau, kan der være behov for at gribe ind. Derfor skal vi følge udviklingen tæt.

Vi skal ikke overdrive udfordringerne
Desværre udnytter Venstre og Konservative situationen til indenrigspolitisk drilleri. Ja, konservative politikere har foreslået ændringer af velfærdsydelser, som for eksempel SU som lån, hvilket fundamentalt gør op med vores velfærdssystem.

Det er ikke den vej, vi skal gå. Jeg er stærk tilhænger af vores universelle velfærdssystem og af, at vi finder konstruktive løsninger, hvis problemer opstår. Det ligger i mit socialdemokratiske DNA.

Radikale er også en kende virkelighedsfjerne, når de hævder, at der aldrig bliver problemer. Det kan skyldes, at de ikke møder 3F’eren, der har mistet jobbet, fordi han ikke har råd til at gå for den løn, som østeuropæeren kan. Dog kommer topmålet af uansvarlighed fra Dansk Folkeparti. Partiet kræver et velfærdsforbehold. Forslaget har ingen gang på jord, medmindre vi melder os ud af EU, og det vil Dansk Folkeparti ikke.

Lad os nu få en mere nuanceret debat om fordele og udfordringer ved den frie bevægelighed – og det uden at forpeste debatten med hverken at ignorere udfordringerne eller at overdrive dem.

Af Christel Schaldemose (S)
Medlem af Europa-Parlamentet

 

Læs også:

Bent Bendtsen: Velfærdsturisme – noget skal der gøres

Ole Christensen (S): Østarbejdere har også ret til at blive behandlet ordenligt