DEBAT | Social dumping er en tikkende bombe under vores velfærd, da bagmænd udnytter EU-regler til udnyttelse af billig østeuropæisk arbejdskraft. Men det skal være slut. Alle der arbejder i Danmark har ret til at arbejde under fair danske vilkår, mener de europæiske socialdemokraters arbejdsmarkedsordfører, Ole Christensen (S).

Social dumping i EU sker, når ofte østeuropæiske arbejdstagere – grundet lavere pris- og omkostningsniveauer i deres hjemlande –  kan arbejde for en lavere løn end danskere. Men social dumping behøver ikke kun at knytte sig til lønnen.

Ofte ser vi også, at der sågar opstår er en konkurrence om dårlige arbejdsforhold, hvor eksempelvis omkostningerne mindskes gennem lavere sikkerhedsstandarder på arbejdspladsen.

Kun en tiendedel østarbejdere i fagforening
Det er desværre kun cirka 10 pct. af de omkring 54.000 registrerede østarbejdere i Danmark, der er i fagforening. Det giver store udfordringer for den danske model, at så få er organiserede. Samtidig øget det risikoen for, at deres lave løn kan true det generelle lønniveau i Danmark.

Jeg mener, at alle har ret til ordentlige arbejdsforhold og en løn, man kan leve af. Det blå Europa glemmer, at hensigten med EU-reglerne er, at udenlandske arbejdstagere skal arbejde under de lokale overenskomstmæssige forhold i Danmark. Det er en forudsætning for den danske model, at dem, som arbejder i Danmark, arbejder under de fair danske vilkår.

De danske medier har hen over sommeren sat fokus på EU-borgeres ret til sociale ydelser i Danmark. Højrefløjen har forsøgt at fremstille dette som en tikkende bombe under det danske velfærdssystem.

Debatten om velfærdsydelser må ikke overskygge et langt alvorligere problem, nemlig den eksplosive dumping af løn- og arbejdsvilkår i Danmark.

Udnyttelse af systemet
Social dumping er groft misbrug af den frie bevægelighed og skaber unfair konkurrence gennem en nedadgående spiral for lønninger og arbejdsvilkår.

Det er fuldt legalt, at EU-borgere benytter sig af retten til at bo og arbejde i en anden medlemsstat. Og ikke nok med det – det indre marked skaber med den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital og personer vækst og beskæftigelse for danskerne. Det indre marked holder rent faktisk hånden under cirka 500.000 arbejdspladser i Danmark.

Velfærdsstatens sande bombe skal findes blandt arbejdsgivere, der ser deres snit til at underbyde danske løn- og arbejdsvilkår med hjælp fra underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Debat i EU
Lige nu forhandles nye regler mod social dumping i EU. Social dumping er nemlig ikke et udtryk for mangel på fælles-europæiske regler. Nej, det er et udtryk for, at bagmænd udnytter de eksisterende regler.

Som arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet har jeg været med til at stille tre af de ambitiøse forslag, der var til afstemning i beskæftigelsesudvalget før sommeren.

Øget kontrol
Den største sejr er, at regler nu kan sikre, at en arbejdsgiver bør stå inde for de underleverandører, som vedkommende hyrer til at udføre en opgave. På denne måde kan det offentlige og de faglige organisationer hente manglende betaling af eksempelvis løn, skat og socialsikringsbidrag hos hovedentreprenøren. Det er samtidigt et redskab, der selvfølgelig skal tilpasses den danske model.

En anden sejr er, at myndighederne kan tage nye redskaber i brug i deres tilsyns- og kontrolindsats, når visse arbejdsgivere finder nye måder at omgå reglerne på.

Desværre havde højrefløjen held med at skyde det tredje forslag til ned – nemlig at myndigheder skal have en hjælpende hånd i deres tilsynsindsats ved, at der skabes klarere kriterier for, hvad der overhovedet er en udstationeret medarbejder eller udstationeret virksomhed.

De næste måneder forhandler Europa-Parlamentet med Rådet om reglerne for udstationeret arbejdskraft. Det bliver vanskeligt at overbevise de borgerlige om behovet for klare og bindende regler. Jeg synes, det er helt åbenlyst, at de ærlige virksomheder og ansatte, der hver dag arbejder for vores velfærd, skal have ordentlige vilkår.

Ole Christensen er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne. Ole er gruppekoordinator (talsperson) for Europa-Parlamentets næststørste gruppe S&D i udvalget for Beskæftigelse og Sociale anliggender. Ole er nr. 2 på Socialdemokraternes liste til EU-valget i 2014.

 

Af Ole Christensen (S) MEP