INTERVIEW | Mere en to tredjedele af Kosovos indbyggere er under 35 år. Men indtil for nylig har de unge kosovarer ikke haft nogen platform at præge samfundsdebatten. Magasinet rØST har mødt Besa Luci, grundlæggeren af magasinet Kosovo 2.0, der giver det unge Kosovo en stemme.

Når man hører om Kosovo er det ofte fattigdom, arbejdsløshed og et etnisk segregeret, hadefuldt og korrupt samfund, som portrætteres i vestlige medier. Og billedet er ikke meget anderledes, hvis man læser de lokale medier i Kosovo. Men der findes en undtagelse, og denne undtagelse er ikke helt ubetydelig.

I 2010, to år efter Kosovos selvstændighedserklæring, opstod et nyt Kosovo. Et magasin og online-samfund under navnet Kosovo 2.0 eller kosovotwopointzero.com blev skabt med en ambition om at aktivere landets ungdom.

”Det er en anden version af Kosovo, – eller hvad vi betragter som ‘den sande’ version af Kosovo. – Skabt af personlige fortællinger af bloggere, der dokumenterer og deler deres historier,” fortæller Besa Luci, der er medgrundlægger af og chefredaktør for Kosovo 2.0.

”Idéen opstod ud fra den mediemæssige, sociale og politiske kontekst, der fandtes i 2009. På trods af det faktum at 70 pct. af Kosovos befolkning er under 35 år, var de unge stort set ikke repræsenteret i samfundsdebatten, og havde de meget svært ved at få deres stemme hørt. Og dette er på trods af, at der findes utrolige mængder af emner, som vigtige for unge, og tages op af unge. Der var så mange initiativer og ideer fra unge, at vi følte, der var brug for et sted til at give plads alt dette,” siger hun.

Besa Luci skabte projektet sammen med den hollandske fotograf Joan de Boer.

De unges stemme
En stor del af sidens indhold er skrevet af læserne selv i blogform. Besa Luci mener, det er med til at gøre projektet unikt:

”Fordi, igennem deres bidrag kan de unge selv sætte dagsordenen og vælge hvilke emner eller sager, der skal på tapetet til diskussion,” forklarer hun. Og Kosovo 2.0 er ikke blot en tilfældig blog. Magasinet tages alvorligt i Kosovo:

”Vi er medlem af Kosovos Pressenævn. Her deltager vi i diskussionen om mediernes udvikling generelt, og Kosovo 2.0 bliver i særdeleshed betragtet som et alternativt sted for diskussion,” fortæller Luci.

Fokus på tabuer
Det handler dog ikke blot om at give plads til de unges stemmer. Kosovo 2.0 forsøger også at være udfordrende:

”Ud over hjemmesiden har vi desuden et trykt magasin, hvor det er redaktionen, der bestemmer temaet. Hver udgave dedikerer vi ti et emne, vi mener gennemgående for samfundsdebatten i Kosovo, eller simpelt hen et emne, der ikke bliver behandlet nok i dybden,” fortæller hun.

De ganske omfattende temaudgivelser har hidtil handlet om image, korruption og religion og den næste udgave der udkommer i december handler om sex. Alle fire er gode eksempler på emner der rummer store tabuer i det kosovariske samfund. Og de provokative emner virker. Allerede inden sex-temaet er på gaden, reagerer bloggerne livligt, som for eksempel Danijela Simrak, der skriver:

”Uanset hvor liberal og frigjort jeg er blevet med årene, lever min indre katolske stolthed tilsyneladende videre, og sex er ofte stadig tabu. Særligt når man er nødt til at inkorporere det i en blog og vise det til offentligheden… Jeg skyder skylden på min opdragelse.”

Serbiske læsere
Målgruppen er ikke blot unge albanere i Kosovo. Store mindretal i lande som Tyskland, USA, Canada og Holland følger magasinet. Men artiklerne oversættes også til serbisk.

”Kosovo 2.0 bliver fulgt meget i Serbien og vi har også mange tilbagevendende bloggere fra Serbien. Det er svært at måle, men jeg tror, der er opbakning fra de serbiske mindretal i Kosovo også. Vi har haft serbere med i teamet helt fra starten,” fortæller Luci.

Og der er også god tone i debatten på Kosovo 2.0. Selvom der er heftige diskussioner, er det sjældent følsomme politiske emner, der bliver taget op. Debatten går på samfundsmæssige emner som kultur, medier, køn, kærlighed og international politik. Men det skyldes ikke en aktiv indsats fra redaktionens side, at debatten ikke er polariseret, mener Besa Luci.

”Bloggen på Kosovo 2.0 er drives gennem bidrag udefra. Således er det bloggerne selv, der vælger, hvilke emner de skriver om,” siger hun.

Og for dem som hverken forstår albansk eller serbisk, findes siden også på engelsk.

Besøg Kosovo 2.0