EU-UDVIDELSE | Den europæiske Kommission lancerede i går d. 10. oktober Udvidelsespakken 2012. Louise Buxbom var til stede, da pakken blev præsenteret på Kommissionens Repræsentation i Danmark.

Pakken består af et strategipapir, en såkaldt gennemførlighedsundersøgelse af en stabiliserings- og associeringsaftale med Kosovo og ikke mindst de årlige fremskridtsrapporter for alle kandidat- og potentielle kandidatlande. Bortset fra Island er alle landene beliggende i Sydøsteuropa.

Offentliggørelsen af Udvidelsespakken blev i Bruxelles markeret ved en pressekonference med EU’s kommissær for udvidelse Stefan Fule. I Danmark blev pakken præsenteret i Europakommissionens hus i København af Yngve Engstrøm, chef for regionale programmer i EU’s generaldirektorat for udvidelse.

Udvidelsespakken i hovedtræk
Kommissionen har for fjerde år i træk anbefalet kandidatstatus til Makedonien, eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som landet kaldes i officielle EU-sammenhænge. Anbefalingen er hidtil blevet blokeret af nabolandet Grækenland netop på grund af kontroverser om landets navn.

Grækenland mener, at Makedonien, ved at kalde sig sådan, gør territorielle krav på den del af Grækenland, der hører til det historiske landområde Makedonien. Det såkaldte ’navnespørgsmål’ truer efterhånden med at lamme Makedoniens EU-integrationsproces.

Også Albanien har fået en anbefaling af kandidatstatus af Kommissionen – for første gang og vel at mærke under forudsætning af, at landet afslutter vigtige og allerede igangsatte reforminitiativer.

Kroatien – medlemsland in spe
Kommissionen har endvidere bekræftet, at Kroatien netop nu er ved at fuldføre sin tilpasning til EU og er på vej mod fuldgyldigt medlemskab i juli 2013. Yngve Engstrøm mente ikke, at nogen nuværende EU-medlemsstat vil forhindre Kroatiens optagelse, selvom landet har enkelte bilaterale udeståender med nabo- og EU-landet Slovenien.

Han understregede dog, at Kroatiens medlemskab ikke blot er en formsag, men at landet skal levere til det sidste for at være sikker på optagelse.

Montenegro startede de indledende faser af optagelsesforhandlingerne med EU så sent som i sommers. Kommissionen anerkender i sin rapport om landet, at det har gjort fremskridt på en række områder. Dog tilskyndes det til at fokusere stærkere på retsstatsprincipper og bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

Dette er en understregning af den udvidelsesstrategi Kommissionen lancerede sidste år, hvor det blev besluttet at åbne acquis-kapitlerne om retsvæsen og grundlæggende rettigheder tidligt i forhandlingerne.

Serbien – stadig ingen dato for forhandlinger
For så vidt angår Serbien gentager Kommissionen sin anbefaling fra sidste år, om at en dato for optagelsesforhandlinger kan fastsættes, når landet viser synlige fremskridt i normaliseringen af forholdet til Kosovo. Serbien har haft et turbulent valgår, og den nye regering, der blev indsat i juli, har endnu ikke fået taget hul på den sprængfarlige dialog med sin ikke-anerkendte nabo i syd.

Problembarnet Bosnien-Hercegovina har ifølge Kommissionen kun udvist begrænset fremskridt, hvilket i diplomatsprog betyder så godt som intet. Især er det efterlevelsen af de politiske kriterier for medlemskab og statens institutionelle strukturer – særligt den svage centralregering – der halter bagefter.

Tyrkiet – stilstand trods positiv agenda
Tyrkiets mangeårige forhandlinger har kørt på lavt blus det sidste år – og er gået helt i stå under Cyperns EU-formandskab grundet det problematiske forhold mellem de to lande.

Kommissionen fortsætter med at implementere den såkaldt positive agenda med Tyrkiet fra maj i år, som har til formål at give forhandlingerne og i det hele taget forholdet til kandidatlandet en saltvandsindsprøjtning.

I rapporten udtrykkes dog bekymring over landets efterlevelse af de politiske kriterier, særligt den ringe beskyttelse af grundlæggende rettigheder, samt af det dårlige og fastlåste forhold til Cypern.

Kosovo – mulighed for EU integration uden status
Hvad angår Kosovo, har Kommissionen ikke offentliggjort en fremskridtsrapport som for de andre lande, da landet ikke anerkendes af alle EU’s medlemsstater. Kommissionen har i stedet foretaget en forundersøgelse af Kosovos muligheder for at indgå en stabiliserings- og associeringsaftale med EU.

Resultatet af denne undersøgelse er positiv, idet Kommissionen konkluderer, at det er muligt for de 27 medlemsstater at indgå en sådan aftale, selvom Kosovos status fortsat er uafklaret.

Se hele Udvidelsespakken her