ROMAER | Stigende modsætninger mellem romaer og både løse lokale grupperinger og nynazister så senest sit udtryk, da tusindvis i byen Partizánske den 29. september demonstrerede for ’anstændige menneskers rettigheder’ under parolen ’stop de antisociale i din by’.

De ’antisociale’ er en slovakisk eufemisme for romaer, og anstændige mennesker forstås altså i denne sammenhæng som de lokale beboere, der af forskellige årsager ser sig truede af romabefolkningen.

En borgmester, nogle tusinde borgere og 200 nazister
Demonstrationen i Partizánske, der ligger i Trenčín-regionen, havde deltagelse af byens borgmester Jozef Božik – foruden omkring 200 nynazister, der benyttede lejligheden til at marchere mod romabebyggelserne i byen.

Božik beklagede efterfølgende nynazisternes deltagelse, men holdt fast i, at centrale slovakiske myndigheder for alvor må rette opmærksomheden mod romaspørgsmålet. Arrangørerne bag demonstrationen var mere direkte i deres udtalelser om, at ikke-romaer i området skulle være udsatte for ”vulgær opførelse, arrogance, trusler, skader på ejendom og sågar trusler mod helbred og liv fra romaer”.

Irena Bihariová, der leder menneskerettighedsorganisationen People Against Racism, er vred over borgmester Božiks metoder, og understreger, at en demonstration som den 29. oktober kun gør ondt værre.

”Spændingerne kulminerer og man ser støt stigende uvilje også blandt romaer, der er velintegrerede i byen. Borgmesteren kunne i stedet have forklaret sin strategi for romaintegration og hvor meget EU-støtte han egentlig havde benyttet til at finansiere den.”

Hvornår kommer volden?
Laco Oravec fra tænketanken Milan Šimečka Foundation ser protesterne som et synligt tegn på, at noget er gået skævt i samfundet, og ser det som et spørgsmål om tid, før Slovakiet ser voldelige sammenstød, som man har set det i nabolandene Tjekkiet og Ungarn, idet demonstrationer a la den ovenstående bliver stadigt mere hyppige.

”Det er tydeligt at stemningen er på kogepunktet og at sameksistensen mellem romaer og ikke-romaer fylder meget hos mange.”

Samme dag, som demonstrationen fandt sted, den 29. september, tog Marián Kotleba, leder af det højreekstremistiske parti Folkepartiet, sammen med 250 medekstremister på besøg i Krásnohorské Podhradie, en landsby i Košice-regionen. Formålet med besøget var at ”rydde op i affald” i området, som Kotleba har erhvervet og som han tidligere har bebudet at ville rense for romabebyggelser.

Regeringens initiativer
Bebyggelserne har imidlertid ligget i området siden 1970erne – med regeringens velsignelse, hvorfor de heller ikke lovligt kan ryddes – en pointe, som også regeringens fuldmægtige på romaområdet, Peter Pollák, understregede:

”Jeg opfatter Marián Kotlebas bestræbelser på at flytte marginaliserede romasamfunds hjem fra Krásnohorské som en ulovlig handling, både i følge slovakisk og international lov.”

Pollák, der selv er roma, stiller en romareform i udsigt, som skal give mere systematiske løsninger, end “de simple og kortsigtede løsninger, som Kotlebas og ligesindede partier tilbyder”. Reformen, der i følge regeringen bliver lanceret i midt-oktober, er bygget op omkring filosofien, at hjælpen til individer skal afhænge af de sammes “tilgang til samfundet, staten og familien”.

På samme tid stiller Pollák i udsigt, at lodsejere skal tilbydes erstatning af staten for jord med illegale romabebyggelser, jord som så følgende kan blive erhvervet fra staten af deres nuværende beboere – men disse kan så til gengæld tvangsforflyttes, skulle de ikke være villige eller i stand til at købe.

Den kommende tid vil vise, om regeringens strategi kommer tids nok, og om den er god nok.

Slovak Spectator, 4/10

 

Hør også P1-udsendelsen Europa lige nu ‘Romaer lever under rystende forhold’

Læs anmeldelsen af Malene Fenger-Grøndahls Romaerne – Europas største etniske mindretal Romaer – læren om de undertrykte

Læs om romaer i ungarsk politik Magtkamp blandt højreekstremister i Ungarn

 

Og læs Kristian Foss Brandts glimrende artikelserie om romaer i Tjekkiet:

Første artikel i serien, om de tjekkiske specialskoler, her: Udstødte fastfryses i Tjekkiets uddannelsessystem

Anden artikel, om arbejdsløshed, diskrimination – og ildsjæle: Den skjulte diskrimination

Tredje artikel, der spørger, hvad vi kan gøre ved hverdagstrusler, racisme og diskrimination mod romaer: kan vi ændre holdningen til romaer?

Fjerde artikel om Europarådets mål for integration af romaer i EU-landene: Europarådet har fokus på romaernes fremtid

Kristian Foss Brandts interview med en tidligere tjekkisk embedsmand om en særdeles mangelfuld ‘romapolitik’: Handlingsplanen som forsvandt

Af MBL