Malene Fenger-Grøndahl. Romaerne – Europas største etniske mindretal. Lærebog. 80 sider, ill., Turbine Forlaget. Pris 199 kr.

Malene Fenger-Grøndahl (f. 1976) er uddannet journalist og arbejder som freelancejournalist, forfatter og foredragsholder. Hun er hovedkraften i forfatter- og foredragsfirmaet Textur. Fenger-Grøndahls speciale er integration, etniske minoriteter, islam og Mellemøsten.

De seneste ti år har hun rejst i Mellemøsten, Europa og Asien – hvilket har givet stof til de fleste af hendes bøger, foredrag og artikler. Hun har blandt andet skrevet bogen ”Sigøjnere – 1000 år på kanten af Europa” (Aarhus Universitetsforlag, 2006, 2008) sammen med sin mand Carsten Fenger-Grøndahl.

Efterspurgt arbejde
Interessen for Fenger-Grøndahls arbejde er stor – men mange unge, har haft svært ved at tygge sig igennem de mange begreber og de indviklede forhold, som er forbundet til romaernes liv og historie. Malene har taget udfordringen op og skrevet lærebogen ”Romaer – Europas største etniske mindretal”, der henvender sig til folkeskolens 7-10 klasser.

Bogen et kort indblik i romaerne historie, sprog, traditioner og kultur og giver en fin introduktion til emnet.

Layout og fotos
Ved siden af den tekstlige fremstilling indeholder bogen en række faktabokse, som forklarer forskellige begreber og ord, relateret til teksten. Bogen indeholder også henviser til blandt andet film, hjemmesider og rapporter, hvor eleverne kan søge flere informationer om Europas romaer.

Layoutet er indbydende og bogen overskueligt bygget op med korte kapitler og lækre farvefotos af forskellige romaer i Europa – rige som fattige, unge som gamle. Billederne illustrerer dog i højere grad end teksten alsidigheden blandt ”Europas største mindretal”.

Snæver vinkel
Teksten er formuleret på en informativ og let forståelig måde og gør det sammen med de forskellige faktabokse, nemt for eleverne at orientere sig i stoffet. ”Romaer – Europas største etniske mindretal” gør dog mest ud af de fordomme romaerne møder og den forfølgelse, de har været udsat for igennem historien.

I bogen tillægges romaerne primært en offerrolle, og Malene Fenger-Grøndahl ender med at generalisere romaerne og deres omverden, frem for at fremstille den alsidighed, som titlen indikerer og hun selv lægger op til i introduktionen.

Arbejdshæfte med perspektiver
Som en lærebog for folkeskoleelever savner jeg mere fakta, mere historisk baggrund, flere perspektiver i selve bogen. Men med til bogen hører der et arbejdshæfte og en lærevejledning, som lægger op til at eleverne diskuterer emnerne og selv tager stilling.

I arbejdshæftet lægges der også op til, at eleverne perspektivere de forskellige emner til lignende problematikker i andre kontekster samt til at eleverne arbejder aktivt med emnet. Det ret omfattende materiale, før der muligt for eleverne at få lidt mere alsidighed og perspektiv på emnet.

Lærevejledning og arbejdshæfte kan downloades gratis på forlagets hjemmeside:

www.turbineforlaget.dk/shop/varebeskrivelse/page/id/829

Af Rikke Elisabeth Frederiksen