INTERVIEW | Det er billigt at investere i Østeuropa og væksten er mere stabil end i Vesteuropa, vurderer Senior Portfolio Manager Morten Lund Ligaard hos Danske Invest. Magasinet rØST har talt med ham om Østeuropas Økonomi set fra en dansk investors vinkel.

Det er svært at generalisere om hele Østeuropa – eller mere præcist den tidligere Østblok – når det gælder den økonomiske situation, mener Morten Lund Ligaard, der længe har beskæftiget sig med regionen.

”Både økonomierne og forholdene i de østeuropæiske lande er meget forskellige, ligesom de er i de vesteuropæiske lande. Skal jeg nævne ét fælles træk er det et højt uddannelsesniveau, blandt andet indenfor ingeniør- og tekniske fag. – Fag der typisk er med til at skabe vækst,” forklarer han.

På grund af de store forskelle er der derfor heller ikke noget land i regionen, der særligt skiller sig ud.

”Overordnet deler de østeuropæiske land sig i to hovedgrupper. Lande der enten er optaget eller ønsker optagelse i EU og lande, hvor EU slet ikke er på tale. Men forskellene er som sagt store mellem de enkelte lande,” fortæller Ligaard.

Eftertragtet region
Morten Lund ligaard fortsætter dog alligevel med at generalisere. Når det angår vækst, findes der et klart fællestræk for landene i Østeuropa. Dette er blandt andet årsagen til Danske Invests fokus på regionen.

”Vi tror på, at væksten vil være kraftigere i de østeuropæiske lande end i de vesteuropæiske i de kommende år. Samtidig er det billigt at investere i aktier i Østeuropa, også hvis man sammenligner med de øvrige Emerging Markets, hvor risikoen også er høj,” siger han.

Men Danske Invest går ikke efter specifikke lande i regionen. Det væsentlige er, at de givne virksomheder er sunde.

”Vi går i høj grad efter enkelte virksomheder med et højt potentiale og mindre efter specifikke lande. På grund af den høje risiko er det afgørende for os at have et dybt kendskab til virksomhederne. Derfor bruger vi megen tid på at besøge virksomhederne for med egne øjne at tale med ledelsen og kigge virksomheden efter i sømmene,” fortæller Ligaard.

Fordomme passer ikke
Ifølge Morten Lund Ligaard, findes der fortsat fordomme om regionen i investor-kredse, selvom det er mere end tyve år siden, Berlin-muren faldt. Men han mener, at meget har ændret sig siden.

”Der hersker stadig en fordom om, at Østeuropa er meget tilbagestående. Men faktisk har flere af landene udviklet en betydelig middelklasse og er på mange måder kommet længere end lande i Sydeuropa. Slovenien har for eksempel en højere BNP end Grækenland,” siger han.

Men selvom mange har fordomme og generaliserer uhensigtsmæssigt, når det gælder økonomien og investeringsmiljøet i Østeuropa, er der dog stadig forhold, man skal være opmærksom på som investor, mener Ligaard.Særligt når det gælder ledelse.

Corporate Governance er et område vi følger meget tæt, da det har stor betydning for hvilke virksomheder, vi ønsker at invester i. Heldigvis har vi gennem de seneste år oplevet stor udvikling på både legal- og corporate governance-området. Samtidig er virksomhederne begyndt at rapportere efter de internationale regnskabsstandarder,” understreger Morten Lund Ligaard.

Som Senior Portfolio Manager er Morten Lund Ligaard ansvarlig for investeringer i Østeuropa for Danske Invest i et Østeuropateam på ca. 20 portfolioforvaltere og analytikere. Morten er uddannet civiløkonom.

Af Kristoffer Hecquet