KOMMENTAR | Charlotte Burgess, kandidat til Europa Parlamentet for Radikale Venstre, har skrevet denne kommentar om EU og melodigrandprix-værten Aserbajdsjan.

I dagene op til det europæiske melodigrandprix i Aserbajdsjans hovedstad Baku bragte udvalgte medier rapportager fra landet hvor modstandere af præsident Ilham Aliyev fængsles, demonstranter gennembankes af politiet og journalister, der bruger deres ytringsfrihed, risikerer at blive hemmeligt videofilmet og få deres privatliv udstillet for offentligheden. Men ikke så snart cirkusset var pakket ned forstummede al omtale af dette fjerntliggende kaukasiske land.

Aserbajdsjan indgik i 1999 en associeringsaftale med EU hvor landet forpligtigede sig til at respektere demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipperne. Der pågår i øjeblikket forhandlinger om en fornyelse af aftalen, og Europa Parlamentet har derfor opfordret EU’s regeringschefer og Kommissionen til at lægge pres på præsident Aliyev. Parlamentet har foreslået, at der indskrives klausuler og benchmarks for overholdelse af menneskerettigheder i den nye associeringsaftale, som vil betyde, at aftalen kan suspenderes hvis Aliyevs styre ikke efterlever dem.

Rigt på olie og gas
Der er dog en risiko for, at EU vil være tilbageholdende med at lægge for hårdt pres på Aliyev. Årsagen er, at landet er rigt på olie og gas og spiller en vigtig rolle i EU’s energiforsyning.

I november 2010 fremlagde EU-kommissionen en strategi for fællesskabets fremtidige energipolitik. Et centralt element i strategien var, at EU skulle indgå strategiske partnerskaber med nøglelande særligt i Øst- og Sydeuropa for at sikre sig adgangen til vigtige olie- og gasressourcer i regionen. Partnerskaberne skulle danne grundlag for etableringen af en række vigtige korridorer, der ville sikre EU’s fremtidige energiforsyning.

Et eksempel på et sådant trans-kontinentalt energiinfrastrukturprojekt er etableringen af en euroasiatisk transportkorridor for olie. Et andet eksempel er en transkaspisk gasledning, der skal sikre EU gasleverancer fra det Kaspiske Hav, en ledning der vil skulle gå igennem Aserbajdsjan. Kommissionen fik sidste år rådets opbakning til at igangsætte forhandlinger om den transkaspiske gasledning med Turkmenistan og Aserbajdsjan.

Krav om menneskerettigheder
De foreslåede projekter vil ikke kun sikre EU adgang til olie og gas, det vil også betyde massive investeringer i de lande som korridorerne skal løbe igennem. I marts 2011 fik den Europæiske Investeringsbank stillet næsten 4 mia. Euro til rådighed til investeringer i Kaukasus, penge der bl.a. vil kunne investeres i de omtalte projekter. EU bør derfor benytte lejligheden til at stille som betingelse for, at de kaukasiske lande kan få del i de mange milliarder, at der sker forbedring af menneskerettighederne, og at landene vil blive stillet til regnskab, hvis det ikke sker.

Charlotte Burgess er økonom og har været medlem af det Radikale Venstre siden 2002. Hun er medlem af partiets landshovedbestyrelse og hovedstadens hovedbestyrelse. Siden 2011 har hun været formand for partiets EU-udvalg.

Af Charlotte Burgess