FORSAMLINGSFRIHED | Ruslands ledende politikere, der før og efter årsskiftet blev rystet af massedemonstrationer i Moskva og St. Petersborg imod Ruslands ”kontrollerede demokrati”, har strammet grebet om folkets muligheder for protest.

Det russiske parlament Dumaen stemte den 5. juni en lovpakke igennem, der gør det markant dyrere for almindelige borgere at deltage i en illegal demonstration.

Hvor bøden før kostede 2000 rubler (ca. 350 kr.) er bødestraffen nu på imellem 300.000 og 1. mio. rubler (ca. 55.000 – 180.000 kr.) for hhv. deltagere og arrangører. 300.000 rubler er tæt på en almindelig arbejders årsløn i Rusland. Den nye lov rammer særligt arrangørerne hårdt. Udover bødestraffen kan man ikke længere opnå tilladelse til at afholde demonstrationer, hvis man to gange tidligere er dømt for at organisere ulovlige demonstrationer.

Præsident Putin, der underskrev loven d. 9. juni har udtalt, at samfundet må ”beskytte sig selv imod radikalisme” og samtidig med at de seneste demonstrationer var annonceret, har der været en ransagning af flere oppositionslederes hjem, hvor computere og mobiltelefoner er blevet konfiskeret. Myndighederne forsøger at finde beviser for, at organisatorerne af oppositionsdemonstrationen d. 16. maj opfordrede deltagerne til vold.

Demonstrationerne ved årsskiftet viste, at den nye veluddannede middelklasse i Rusland er utilfreds med den politiske ensretning og villige til at gå på gaden.  Denne gruppe søger Kreml nu at skræmme væk og reducere demonstrationerne til den hårde kerne, som man med intimidering og chikane kan slå hårdere ned på.

”Millionernes march” d. 12. juni i Moskva var dog en ubetinget succes, uden voldelige episoder og med imellem 20.000 og 50.000 deltagere.

The Economist 13/6

Centre for Eastern Studies 13/6

Af PZS