BRØLER | Polske toppolitikere har reageret kraftigt på den amerikanske præsidents brug af udtrykket “polske koncentrationslejre”. Dette udtryk sværter Polens rygte til og giver et forfalsket billede af historien, lyder argumenterne.

De uheldige ord fra Obamas mund faldt under den højtidelige overrækkelse af den amerikanske Frihedsmedalje i Det Hvide Hus tirsdag den 29. maj. Ceremonien blev holdt til ære for Jan Karski, som var den polske eksilregerings hemmelige udsending i det besatte Polen under krigen.

Karski, der døde i 2000, blev bl.a. smuglet ind i en nazistisk koncentrationslejr i det besatte Polen og kunne efter sin tilbagevenden til Storbritannien og USA som en af de første i Vesten berette om holocaust ud fra egne oplevelser. Det var under omtalen af koncentrationslejren at Obama fortalte sig. Det Hvide Hus var hurtigt ude med en beklagelse, og understregede, at der naturligvis var tale om en fortalelse.

Obamas beklagelse var ikke nok
Men for den polske regering var det ikke nok. Premierminister Tusk udstedte en officiel meddelelse, hvori han krævede en decideret undskyldning, og ifølge udenrigsminister Sikorski tydede fortalelsen på inkompetence hos præsident Obamas medarbejdere. Præsident Komorowski sendte et brev til Obama, men pointerede samtidig offentligt, at præsidentens ord ikke afspejlede den amerikanske holdning til Polen.

Obama svarede fredag tilbage på Komorowskis brev og gentog sine beklagelser. Ordet “undskyld” faldt dog ikke. Komorowski udtalte dog efterfølgende, at han anså Obamas svar for tilfredsstillende og sagen for lukket.

Sagen får næppe nogen særlige konsekvenser for det polsk-amerikanske forhold. Polen er en af USA’s tætteste allierede og næreste venner i Europa. På den baggrund er den stærke polske reaktion da også bemærkelsesværdig.

Til kamp mod historieforvanskning
På plussiden har Polen via denne sag fået utrolig meget opmærksomhed omkring et problem, som man fra Polens side længe har bekæmpet, nemlig tendensen i visse vestlige medier til at betegne de nazistiske koncentrationslejre i det besatte Polen som polske. En tendens der heldigvis har været for nedadgående de seneste par år.

Det har i flere år været højt prioriteret fra det polske udenrigsministeriums side at reagere, hver gang den fejlagtige betegnelse “polske koncentrationslejre” bliver brugt til at betegne de nazistiske koncentrationslejre i det besatte Polen. Polen frygter, at denne betegnelse risikerer at få historisk ukyndige til at give Polen en del af skylden for holocaust.

Det pointeres i den forbindelse, at der ikke fandtes nogen fungerende polske myndigheder under besættelsen. I modsætning til f.eks. Ungarn og Frankrig, hvor fascistiske lydregeringer i høj grad hjalp nazisterne med at gennemføre deres folkemord, giver det derfor ingen mening at tale om nogen form for polsk samarbejde omkring jødeudryddelserne.

Måske kan Obamas fortalelse og den medieomtale den har forårsaget, lidt paradoksalt være med til at fremme kendskabet til disse historiske kendsgerninger.

Gazeta Wyborcza

Tusks meddelelse på det polske udenrigsministeriums hjemmeside

Af Jacob Lolck