Hvad skete der lige mellem Ungarn og omverden igennem de seneste måneder? Vi bringer her en tidslinje for hver af de tre største kriser: Den om landets nye grundlov. Den om Ungarns underskud på statsbudgettet. Og krisen med Valutafonden og Den Europæiske Centralbank.

Sagen om Grundloven og Artikel 7

1/1/12:

Ungarns nye grundlov træder i kraft. Viktor Orbans parti Fidesz kunne via et såkaldt superflertal på 2/3 af medlemmerne i det ungarske parlament vedtage grundloven uden støtte fra andre partier.

Den nye grundlov er blevet kritiseret fra mange sider:

– Grundloven definerer staten som en nation og ikke en republik. “Ungarn” repræsenterer iflg. den ny grundlov alle ‘magyarer’- også de tre mio., der lever i Ungarns nabolande som resultat af grænsedragningen efter Første Verdenskrig.

– Grundloven stiller kirke og familie i centrum med særligt fokus på ufødtes rettigheder og på, at en familie udgøres af en mand og en kvinde. Abortmodstand og modstand mod ægteskab mellem mennesker af samme køn indskrives dermed i grundloven.

– Grundloven hævder ikke mindretallenes rettigheder – som f.eks. jøder, romaer og homoseksuelle.

Nogle af disse elementer ses også i andre EU-landes grundlove og/eller anden lovgivning, for eksempel Frankrigs, Grækenlands, Polens og Irlands, dog ikke i kombination.

– Grundloven begrænser desuden centralbankens, datatilsynets og justitsvæsenets hidtidige uafhængighed af regeringen.

17/1/12:

EU-Kommissionen starter en traktatbrudsprocedure mod Ungarn grundet grundlovens begrænsning af centralbankens, datatilsynets og domstolenes uafhængighed af regeringen. Ungarn får en måned til at klargøre, hvordan man vil imødekomme Kommissionen på de tre punkter.

16/2/12

EU-Parlamentet vedtager en resolution, fremsat af venstrefløjsgrupperne og de liberale, der opfordrer Ungarn til at respektere EU’s lovgivning og værdier. Det sker én dag før Ungarns svarfrist.

Resolutionen vedtages af et flertal på 315 overfor 263 imod og 49, der afstår fra at stemme.

Parlamentets komite for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender sættes til at udfærdige en rapport om hvorvidt de love, der vedtages for at implementere landets grundlov er i overensstemmelse med EU’s love og værdigrundlag.

På baggrund af denne rapport vil Parlamentet senere beslutte, om der – for første gang nogensinde – skal åbnes en såkaldt artikel 7-procedure (efter Lissabontraktatens Artikel 7). Den vil i sidste ende kunne resultere i, at Ungarn får frataget sin stemmeret i Rådet.

17/2/12:

Ungarns regering afleverer – nøjagtigt inden for tidsfristen – sit svar til Kommissionen og tydeliggør, at landet er villig til at gå Kommissionen i møde med hensyn til centralbankens, datatilsynets og domstolenes uafhængighed af regeringen.

7/3/12:

EU-Kommissionen meddeler, at Ungarn inden en måned skal ændre væsentlige love for at undgå en retssag for traktatbrud ved EU-Domstolen.

29/3/12:

Ungarns regering vedtager nogle ændringer af lovgivningen vedrørende dommere, som er et af de punkter, Kommissionen har kritiseret.

Sagen om underskuddet på Ungarns statsbudget

11/1/12:

EU-Kommissionen udtaler, at fordi Ungarn siden 2004 har overtrådt EU’s grænse for budgetunderskud på 3 procent af BNP og endnu ikke har taget de nødvendige forholdsregler for at oprette budgetbalancen, så kan og bør EU indefryse Ungarns strukturfondsmidler eller dele heraf fra 2013 for at presse landet til at reagere.

Ungarn kan ikke risikere at få en bøde som led i underskudsproceduren, da landet ikke er med i eurozonen. Dette er første gang, at Kommissionen tager reglerne i brug fra den forstærkede ‘six pack’, der blev vedtaget i december 2011.

24/1/12:

EU’s finansministre stiller sig på linje med EU-Kommissionens vurdering af Ungarns finanser. Ungarn har ved årsskiftet ikke gjort nok for at bringe landets underskud tilstrækkeligt langt ned – på trods af, at landet var blevet advaret sidste år på linje med Belgien, Cypern, Malta og Polen.

22/2/12:

Kommissionen foreslår en delvis suspendering af udbetalingerne af strukturfondsmidlerne til Ungarn – 495 mio. euro (3,7 mia. kroner) – startende fra januar 2013, medmindre landet inden da når at tage tilfredsstillende forholdsregler for at bringe budgetunderskuddet under kontrol. Forslaget skal godkendes af medlemslandenes finansministre i Rådet.

13/3/12:

EUs finansministre vedtager Kommissionens forslag på et ECOFIN-rådsmøde ledet af Magrethe Vestager. Landet skal inden for seks måneder gennemføre tiltag for at sikre et underskud under 3 procent af BNP i 2012. Ministrene skal se på sagen igen på rådsmødet den 22. juni, og hvis Rådet på dette møde eller senere afgør, at Ungarn har gennemført de anbefalede budgetforbedringer, vil Rådet ophæve suspensionen.

Østrig, Storbritannien, Tjekkiet og Polen søger at opbløde sanktionerne, så Ungarn får endnu et halvt år til at få underskuddet under kontrol. Forsøget mislykkes.

Sagen om Ungarns lån fra Valutafonden og ECB

November 2011:

Den ungarske obligationsrente på udlandsgæld drives op, og forinten falder overfor euroen. Hele Centraleuropa er kriseramt, men Ungarn har den procentvis højeste udlandsgæld i regionen. Der går rygter om, at de internationale kreditvurderingsinstitutter står over for en snarlig nedgradering af Ungarns status.

21/11/11:

Den ungarske regering indleder som reaktion på den stigende rente forhandlinger om en lånekredit fra den Internationale Valutafond (IMF) og den Europæiske Centralbank (ECB). Efter Viktor Orbáns tiltræden som premierminister afbrød Ungarn ellers en lignende tidligere aftale med IMF, delvist grundet valutafondens strenge krav.

25/11/11:

Kreditvurderingsinstituttet Moody’s nedgraderer ganske rigtigt Ungarns kreditværdighed til ‘junk-status’.

Den tiårige obligationsrente når op på ni procent for første gang siden 2009. Ungarns økonomiminister Gyorgy Matolcsy kalder nedgraderingen et ‘spekulativt angreb’ fra kreditvurderingsinstituttet.

Ifølge bureauet Euractiv var forinten i andet halvår af 2011 “den dårligste (worst-performing) valuta i verden” og havde tabt 8 procent af sin værdi i forhold til euro’en.

16/12/11:

IMF og ECB afbryder samtalerne med Ungarn om en lånekredit på grund af udsigten til at Ungarns centralbank mister uafhængighed med de kommende grundlovsændringer.

22/12/2011:

Kreditvurderingsinstituttet Standard & Poor’s nedgraderer ligeledes Ungarns statsobligationer til ‘junk-status’. Den tiårige obligationsrente stiger til 9,3 procent.

5/1/2012:

Ungarns tiårige statsobligationer når en ny negativ renterekord: 10,5 procent.

13/1/2012:

Den ungarske regering mødes i Washington med forhandlere fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond (IMF). Valutafondens chef, Christine Lagarde, udtaler ved denne lejlighed, at før samtalerne kan begynde, må Ungarn tage betydelige skridt for at genoprette makroøkonomisk stabilitet.

Desuden er genopretningen af centralbankens uafhængighed samt støtte fra europæiske institutioner og autoriteter afgørende. ECB-direktør Mario Draghi udtaler, at han er meget bekymret omkring Ungarn.

5/4/2012:

En talsmand fra IMF udtaler, at IMF, på trods af stadige uformelle møder mellem valutafonden og Ungarn, stadig ingen konkrete planer har om at genstarte forhandlingerne mellem Ungarn og IMF. Ifølge flere kilder ligger bolden nu på Ungarns banehalvdel, og valutafonden venter på seriøse udspil og lovændringer.

 

Research til dette overblik blev lavet i samarbejde med Magasinet NOTAT, der netop har udgivet et temanummer om Ungarn den 1. april. Læs mere om denne udgivelse, og/eller tegn fem måneders gratis abonnement på notat.dk

I anledning af udgivelsen afholder Oplysningsforbundet DEO (der udgiver NOTAT) et debatmøde med titlen ‘hvorfor er Ungarn i klemme i EU?’ Dette foregår i Vesterbro Forsamlingshus, København, onsdag den 11/4 fra kl. 17-18.30. Læs mere og tilmeld dig på deo.dk

Af Michael B. Lauritsen