Bloodlands – Europa mellem Hitler og Stalin: Timothy Snyder. 556 sider. Oversat af Peter Dürrfeld. Jyllands Postens Forlag. Pris 400 kr. Anmeldt af Jens Geisler.

‘Bloodlands’, eller Blodlande, kalder historikeren Timothy Snyder Polen, Baltikum, Hviderusland, Ukraine og Ruslands vestligste kant. Stalin og Hitler stod her bag omfattende terror, hunger, etnisk udrensning og udryddelse fra starten af 1930’erne til 1945.

Snyders fokus minder om ‘Krig i Europa’, hvori Norman Davies ved tal og beregninger påviser, at fortællingen om 2. Verdenskrig er ekstremt vest-orienteret. Snyder udvider tidsrammen, begyndende med en nærmest apokalyptisk katastrofe i Ukraine i 1933, og ønsker at give stemme til de millioner af mennesker, der længe inden verdenskrigens start måtte lide i Østeuropa.

Mens Hitlers udryddelsesmaskineri langsomt kom op i gear havde Stalins allerede kørt sig varm. Hungersnøden, der indleder den kronologiske gennemgang af katastroferne, i Ukraine i 1933 efterfølges af Den Store Terror i årene 1937-38, herunder forfølgelsen af ukrainere og det polske mindretal i Ukraine og til dels Hviderusland, og Hitlers og Stalins fælles brutale besættelsespolitik i Polen. 2. Verdenskrigs uhæmmede antipartisankrig, kulminerende med nedkæmpelsen af opstanden i Warszawa i 1944, og Holocaust og behandlingen af millioner af sovjetiske krigsfanger inddrages naturligvis også.

Og som om denne dødedans ikke er nok berører Snyder tillige planerne om det endnu større folkedrab mod de slaviske folk som nazisterne planlagde efter en sejr på Østfronten.

Klart lys over galskaben
Med behandlingen af de ideologiske projekter, der reducerede millioner af mennesker til tal, lykkes det Snyder at gøre den vanvittige logik bag fx. dødskvoterne for de, der skulle tilintetgøres udelukkende for hvem/hvad de var (bønder, ukrainere, polakker, jøder..), bemærkelsesværdigt klar. Den enorme mængde ofre befrier Snyder på eminent vis fra anonymiteten, gør dem til mennesker, ved i høj grad at kombinere den historiske gennemgang med breve og beretninger fra ofrene.

Med jævne ord, men somme tider også stilfærdigt poetisk, kaster de lys over livet under terroren. Med gru kan man læse hvad ukrainerne mente når de talte om ‘knopperne i det socialistiske forår’..

Snyder gennemgår ikke blot de historiske begivenheder, men diskuterer også forskellene på regimernes undertrykkelsesmidler og bagvedliggende intentioner. Det kan være lidt svært at holde rede på de forholdsvis ordrige sammenligninger og diskussioner, men kompetent og interessant er det. Som også Davies behandler Snyder særligt Polens tunge skæbne, svigtet af Vesten, og bl.a. tvunget til at acceptere Stalins løgnagtige version af massakren ved Katyn, Og pinagtigt klemt inde mellem den tyske undertrykkelse og den forventede kommende sovjetiske besættelse. Som en polsk soldat fra hjemmehæren sagde; “Vi venter af dig, røde pest, at du befri’r os fra den sorte død”.

Skræk og gru en masse
Citater, anekdoter, og personlige vidnesbyrd, fra George Orwell, den russiske journalist og digter Vasilij Grossmann, officerer, pårørende samt talrige andre, er afgørende for at menneskeliggøre – men bestemt ikke at lette – den uhyggelige fortælling, der kan være svær at håndtere. De mange, og somme tider yderst detaljerede og forfærdelige beretninger om forfølgelse, maskinel aflivning, sult og kannibalisme, side op – side ned, er skrækkelig læsning. Men, at bogen rykker i én og bevæger sindet må nødvendigvis være en betragtelig styrke. Hertil må også regnes Snyders udmærkede beskrivelse af det paranoide og byzantinske stalinistiske system, hvor ‘sandhed’ og ‘løgn’ var flygtige, relative normer, alt efter skiftende politiske behov.

Bogens alternative vinkling bringer mange interessante oplysninger frem, stort som småt, som ellers er ret ukendte, fra amerikanske Studebaker-lastbilers muliggørelse af Stalins tvangsforflytninger af hele folkeslag til Polens betydende rolle for Stalins sikkerheds- og udenrigspolitik forud for 2. Verdenskrig, og trådene tilbage til 1.Verdenskrig.

Også ukrainske og polske nationalisters nederlag-og-alligevel-sejr i de etnisk rene, kommunistiske stater i Østeuropa efter 1945, og at antisemitismen levede videre i bedste velgående efter nazismens nederlag, da ‘det jødiske’ også passede rigtigt dårligt ind i samme “rene” stater, kan fremhæves. At Ukraine nærmest er et europæisk ‘Ground-Zero’, ramt af endnu en sultkatastrofe i 1946-47, vil nok også overraske mange. Selv synet på de nærmest ikoniske KZ-lejre udfordres og ændres.

Ét kontinent – to verdener
Den samlede betragtning af blodlandene har den markante styrke, at bevidstheden om at europæerne længe inden Den Kolde Krig levede i vidt forskellige verdener, under vidt forskellige livsvilkår, kun kan øges betragteligt. I Vest herskede økonomisk krise i 1930’erne, javel, men fred, mens Øst blev vædet i blod ved næsten uophørlige bølger af sult og forfølgelser, uset i Vest; Europas ‘mørke hjerte’ (jf. den polskfødte Joseph Conrads roman) lå afgjort i Østeuropa.

I forlængelse af dette kan det undre lidt, at Lenins krigskommunisme, efterfølgende sultkatastrofe og øvrige massevold under den russiske borgerkrig ikke også inddrages, men passende ydmygt erkender Snyder da også, at den valgte afgrænsning kan diskuteres.

Snyder, ekspert i Østeuropa og Holocaust, bidrager på fornem vis med sin ekspertise til med ‘Bloodlands’, at etablere en balance i fortællingen om Europas historie. Den bevægende og provokerende historiske indsigt bør læses af enhver med interesse for vores kontinents hele historie. At de mange millioner ofre endelig får opmærksomhed betyder også, at en vis historisk retfærdighed sker fyldest, selvom deres grave i talløse grøfter, skove, og marker aldrig vil blive markeret. Tung læsning, men lige så vægtig i erindringsmæssig forstand.

 

 

Af Jens Geisler