FATTIGDOM | Eurostat udgav i starten af februar en undersøgelse af fattigdom i EU. Østeuropa ligger massivt i den tunge ende.

Generelt viser undersøgelsen, der sammenligner årene 2009 og 2010, at en fjerdedel af EU’s borgere risikerer fattigdom eller social udstødelse, imens 13 lande har oplevet en stigning i antallet af udsatte borgere mellem 2009 og 2010.

Eurostat har undersøgt, om husholdningers indkomst bragte dem under fattigdomsgrænsen, om husholdninger led udprægede materielle afsavn (som fravær af varme), eller om husholdningers voksne arbejdede mindre end 20 procent af deres potentiale.

Bulgarien, Rumænien og Letland hårdt ramt
42 procent af Bulgariens husholdninger faldt under mindst en af de tre kategorier, efterfulgt af Rumænien (41 %), Letland (38 %), Litauen (33 %), Ungarn (30 %), Polen (28 %) og Grækenland (28 %).

De laveste tal stod Tjekkiet (14 %), Sverige (17 %) og Holland (17 %) for, med Danmark på 8. pladsen i den gode ende. Også Estland, Slovenien og Slovakiet lå under EU’s gennemsnit.

Gamle og unge
Hvis man alene kigger på tallene for unge under 18, ser det igen værst ud for Rumænien (49 %) og Bulgarien (45 %), skarpt efterfulgt af Letland (42%).

Bulgarien (56 %), Rumænien (40 %) og Letland (38 %) er også de tre lande, hvor den ældste del af befolkningen (over 65 år) er i størst fare for at blive ramt af fattigdom eller social udstødelse.

Eurostat

EU observer

Af MBL