STRAF | Ungarn kan miste sine tilskud fra EU’s strukturfonde fra starten af 2013. Det er et faktum, efter at EU’s finansministre i dag, tirsdag 24/1, stillede sig på linje med EU-Kommissionens vurdering af Ungarns finanser.

Ungarn havde ved årsskiftet ikke gjort nok for at bringe landets underskud tilstrækkeligt langt ned, hvilket de blev advaret om sidste år på linje med Belgien, Cypern, Malta og Polen.

Underskud under tre procent, men…
Ungarns underskud i 2012 spås at komme under de tre procent, som både Maastricht-kriterierne og Europluspagten kræver, men dette skyldes ’engangstiltag’ som nationaliseringen af pensionsfonde, hvorfor underskuddet ifølge Kommissionen står til at stige igen i 2013.

Selvom EU ikke kan indlede en decideret underskudsprocedure mod Ungarn, der ikke er med i euroen, så er der andre håndtag at dreje på. Kommissionen vil nemlig kunne indefryse de ca. 1,7 mia. euro, eller ca. 1,7 % af Ungarns BNP, som strukturfondene udgør.

Statsobligationsrente stiger
Ungarns statsobligationer blev i december nedgraderet til “junk” af de tre største kreditvurderingsinstitutter. Det har bidraget til, at renten på ungarske statsobligationer for tiden svæver oppe omkring ti procent. Senere i december brød forhandlinger om en lånegaranti mellem Ungarn og IMF/EU sammen, hvilket skabte endnu mere utryghed på finansmarkederne omkring Ungarns kreditværdighed.

Det nyeste signal fra Kommissionen og finansminister Gyorgy Matolcsys europæiske kolleger øger ikke Ungarns kreditværdighed og internationale lånemuligheder.

Ingen international goodwill
EU-Kommissionen har indledt en sag mod Ungarn for traktatbrud, idet Ungarns nye grundlov begrænser centralbankens, datatilsynets og justitsvæsenets uafhængighed af regeringen.

Før forhandlingerne med IMF og EU vil kunne blive genoptaget kræver IMF, at Ungarn får bedre balance i de makroøkonomiske regnskaber, ruller lovgivningen tilbage ift. centralbankens selvstændighed og i øvrigt står på god fod med Kommissionen.

Højrefløjen vinder frem
Imens Ungarn mister international goodwill, mister premierminister Viktor Orbán hastigt popularitet i Ungarn – ikke mindst til fordel for den ekstreme højrefløj, der er både racistisk og EU-skeptisk – repræsenteret ved partiet Jobbik.

Viktor Orbán har lovet at være lydhør overfor Kommissionens krav. Spørgsmålet er, om han sidder lang nok tid, til at kunne føre kravene igennem, eller om markedet har fældet ham før da.

EU observer, 24/1

Reuters, 24/1

European Voice, 11/1

Af MBL