“Jeg er sandsynligvis den første polske udenrigsminister, der siger sådan, men her kommer det: Jeg frygter tysk styrke mindre, end jeg er begyndt at frygte tysk inaktivitet.” Med disse ord opsummerede den polske udenrigsminister Radoslaw Sikorski budskabet til sine tyske værter under en tale mandag i Det Tyske Udenrigspolitiske Selskab i Berlin. Til stede var også den tyske udenrigsminister Guido Westerwelle.

Generelt har det ikke skortet på vidtløftige og – især i egne øjne – visionsrige EU-udtalelser fra toppolitikere i det generelt meget EU-positive Polen, og særligt under EU-formandskabet har den proeuropæiske polske regering solet sig i den opmærksomhed, formandskabet på trods af eurokrise og arabisk forår har bragt med sig.

Men Sikorskis tale tager ubetinget prisen som formandskabets hidtil mest bemærkelsesværdige tale, som har formået at tiltrække sig bred opmærksomhed og placere Polen solidt blandt EU’s mest integrationsivrige medlemmer.

EU’s fremtid: Schweiz eller Jugoslavien?
I talen karakteriserede Sikorski EU’s grundlæggende problem, som vi i disse år er tvunget til at se i øjnene, som et tillids- og troværdighedsproblem, der er udsprunget direkte af den måde, EU og eurosystemet er konstrueret på. På den ene side har EU en fælles valuta, fælles ydre grænser og ambitioner om en fælles udenrigspolitik – på den anden side er der utilstrækkelig central kontrol med medlemslandenes finanspolitik, ingen fælles migrationspolitik og ingen fælles magtinstrumenter til at sikre en sammenhængende ageren udadtil.

Europa står derfor i dag ved en skillevej, mente Sikorski. Enten lader vi euroen kollapse, hvilket kan få katastrofale følger for det europæiske projekt, eller også skaber vi en rigtig europæisk føderation, som er den eneste måde, hvorpå tilliden til EU og euroen kan genskabes. Som forbilleder nævnte Sikorski USA og Schweiz, mens Jugoslaviens sammenbrud blev fremmanet som skrækeksemplet på, hvor galt det kan gå, når unioner kollapser.

Sikorski oplistede en lang række tiltag, der vil styrke den europæiske integration. Der bør indføres automatiske sanktioner og fratagelse af stemmeret for brud på budgetreglerne. Kommissionen bør spille en rolle i godkendelsen af nationale budgetter. Kommissionen skal styrkes ved bl.a. at mindske antallet af kommissærer. Og Europa-Parlamentets rolle bør styrkes.  Vigtigt er det også, at alle EU-lande – og ikke kun eurolandene – bliver inddraget i beslutningsprocesserne.

Utvetydige opfordringer til London og Berlin
Mindst lige så bemærkelsesværdige var dog Sikorskis direkte appeller til Storbritannien og ikke mindst Tyskland. Storbritannien bad han direkte om at træffe et valg, om de vil være med i samarbejdet, og hvis ikke, så i det mindste lade være med at blokere samarbejdet for de andre medlemslande.

Tyskland blev i talen kraftigt opfordret til at tage ansvaret for at redde euroen på sig som den naturlige leder i eurosamarbejdet. Dette særlige ansvar hviler på Tyskland dels pga. landets størrelse og historie, og dels fordi Tyskland ifølge Sikorski er det land, der har draget størst nytte af euroen. Samtidig bad han Tyskland om at lade være med at fremstille sig selv som offer i den nuværende krise, da landet selv har forbrudt sig imod budgetreglerne i vækst- og stabilitetspagten. Desuden vil Tyskland blive mindst lige så hårdt ramt af et kollaps som alle andre EU-lande.

En bemærkelsesværdig tale
I Polen har reaktionerne på talen været forudsigelige. Regeringspartierne og oppositionen til venstre for PO-PSL-regeringen har været meget begejstrede. Det samme gælder proeuropæiske medier og videnskabelige miljøer. Hvis der fra denne side har været kritik, har den mest gået på, at talen burde have været holdt tidligere under formandskabet. Oppositionen på højrefløjen – med PiS-formand Jaroslaw Kaczynski i spidsen – er faret i flint og har anklaget Sikorski for at sælge ud af polsk suverænitet i sin iver efter at gøre EU til en føderation og for at ønske, at Tyskland udvikler sig til et “Fjerde Rige”. Kaczynski har endda truet Sikorski med mistillidsvotum og rigsretssager for forfatningsbrud.

Men talen har også tiltrukket sig opmærksomhed uden for Polen. I tyske og  europæiske medier kaldes den historisk, og Sikorski roses for sine klare visioner og sit mod til at sige tingene ligeud til både Storbritannien og Tyskland.

Med talen placerer Polen sig som et af de mest integrationsvenlige EU-lande, og ambitionen om at blive kendt i de “gamle” EU-lande for andet end sine billige håndværkere og “send flere penge”-attitude under budgetforhandlinger er dermed kommet endnu et skridt nærmere. Her i sidste fase af Polens EU-formandskab har dette helt sikkert også været en bagtanke med Sikorskis tale.

EU-Observer om Sikorskis tale: euobserver.com/19/114424

Link til talen, Det Polske Udenrigsministerium: www.msz.gov.pl/Minister,Radoslaw,Sikorski,on,a,visit,to,Berlin,47056.html

Af Brian Hjære Andersen og Jacob Lolck