VERDENSHANDEL | I kølvandet på 18 års forhandlinger tyder alt nu på, at Rusland, som den sidste største økonomi på sidelinjen, snarligt kan indtræde i Verdenshandelsorganisationen WTO.

Georgiens accept af et schweizisk kompromisforslag baner vejen for, at den formelle godkendelse kan finde sted allerede i december.

Vejen til det russiske medlemskab har været usædvanlig lang og stenet, siden ansøgningen formelt blev indleveret i 1993, grundet hårde krav fra WTO og dets 153 medlemslande. Rusland har eksempelvis haft svært ved at leve op til krav om nedskæring af statslig støtte til landbrugssektoren, nedbringe importafgiften på industrielle varer, opfylde krav om transparens i den russiske lovgivningsproces, højere og markedsafspejlende energipriser m.m.

Ligeledes har flere interesseorganisationer med succes presset på for at undgå udenlandske konkurrenter på det russiske marked. Den russisk-georgiske konflikt tilbage i 2008 fastlåste forhandlingerne, idet Georgien blokerede for russisk medlemskab på grund af Ruslands anerkendelse af de to udbryderregioner Sydossetien og Abkhasien, der af georgierne betragtes som hørende til Georgien.

Schweizisk mægling
Fremskridtet kommer efter et schweizisk mæglingsforslag, der udstikker retningslinjerne for kontrol af varestrømmen mellem de to udbryderregioner og Georgien, hvilket bl.a. indebærer neutrale grænsekontrollører fra EU og Schweiz. Ruslands optagelse vil medføre flere økonomiske tilpasninger, bl.a. at toldafgifter skal skæres ned til 2007 niveau.

Dette forventes at ramme dele af den ukonkurrencedygtige russiske industri- og landbrugssektor. Samtidigt forventer eksperter, at russiske virksomheder vil være bedre beskyttet af WTOs regelsæt på eksportmarkeder, og at flere udenlandske investorer vil få øjnene op for det russiske marked.

Ria Novosti 10/11

Radio Free Europe 10/11

Af JL