REPORTAGE | Den danske demokrati-organisation SILBA fulgte den 23. oktober præsident- og lokalvalget i Bulgarien. Her følger en beretning om tre af deltagernes oplevelser og deres vurdering af landets demokratiske tilstand.

Denne artikel er en personlig artikel skrevet af undertegnede, og ikke af organisationen SILBA. Det er ikke et forsøg på at lave en politisk analyse af valgresultatet, men en beretning af skribenternes personlige oplevelser og indtryk i forbindelse med at være valgobservatør i Bulgarien.

Shopska-salat og forberedelser
Det er lørdag aften. Vi befinder os på en hyggelig restaurant i det centrale Sofia, hvor der, bulgarsk tradition tro, er masser af shopska-salat, kød og fetaost. Stemningen er god blandt de 20 danske SILBA-deltagere og en gruppe af bulgarer på samme størrelse fra SILBAS samarbejdsorganisation, den bulgarske Helsinki-komité.

Vi er samlet for at forberede os på de sidste detaljer inden den næste dag, hvor første runde af det bulgarske præsident- og lokalvalg finder sted. Folk er oplagte og parate efter de foregående dages seminar, hvor vi har fået et grundlæggende kendskab til Bulgarien, dets historie, kultur og ikke mindst den politiske situation, samt hvilke forhold, vi skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med valgobservationen.

24 timers oplevelser
Vi er tidligt oppe på valgdagen, da valgstederne allerede åbner kl. 6. Vi mødes, alle trætte, men parate, til den sidste briefing, hvor vi fordeles i teams og får tildelt et geografisk område, hvor vi skal observere. Nogle opererer i umiddelbar nærhed af Sofia, mens andre tager længere væk i mere bjergrige og øde egne, hvor den bulgarske Helsinki-komité mener, der vil kunne foregå uregelmæssigheder. Fx er der fokus på områder med Roma-mindretal, hvor der i dagene forinden, i de bulgarske medier, har været skrevet meget om salg af stemmer og anden form for korruption.

Dagen igennem får vi set meget af det smukke bulgarske landskab; smukke snedækkede bjerge, faldefærdige men hyggelige små landsbyer, kommunistiske monumenter og samfund af varierende størrelse. Stort set alle steder bliver vi taget godt imod, og falder hurtigt i snak med folk, der meget gerne vil fortælle om deres politiske holdninger og meninger til demokratiet. Dog er der nogle steder, hvor de valgtilforordnede bliver utrygge ved vores tilstedeværelse. Endog oplevede et par teams at blive bedt om at forlade stemmelokalet. Det forløber dog samlet set fredeligt, og vi føler os generelt ikke synderligt forhindret i vores observation.

Kl. 19 lukker stemmestederne, og vi observatører følger derefter, bag lukkede døre, stemmeoptællingen. Først kl. 5-6 stykker om morgenen returnerer det sidste observationshold til hostelet i Sofia efter en lang nat med stemmeoptælling, og med dugfriske fortællinger om de forgangne 24 timers observerede valghandlinger.

Mere eller mindre demokratiske fortællinger
Det viser sig, at de forskellige teams har vidt forskellige oplevelser. Mange kom tilbage med en overvejende positiv oplevelse af, hvordan valget var forløbet, og kunne ikke påpege synderlige mangler. De stemmebokse, der var ordentligt forseglede og de registrerede, at folks identitet blev tjekket før de stemte, så der ikke kunne foregå snyd med folk, der stemte det forkerte sted, eller stemte to gange.

Det var dog desværre ikke alle teams, der kunne skrive under på disse oplevelser. Et observationsteam så fx en partirepræsentant, der nøje iagttog folk lægge deres stemmer i stemmeboksen og som endvidere blandede sig i proceduren. Derudover var der også et par steder, hvor stemmeboksene ikke var ordentligt forseglet, stemmelokaler, folk kunne gå ind og ud af, samt stemmelokaler med åbne vinduer.

Systematisk valgsvindel i Bobov Dol
Desuden kunne mange observationsteams berette om lokale frustrationer over ikke helt stuerene demokratiske situationer. Den før omtalte opmærksomhed på korruption berettede flere bulgarer om. Et eksempel på det oplevede et team i byen Bobov Dol, som er en mindre by beliggende ca. 65 km syd fra Sofia, hvor der findes flere koncentrationer af romaer. De lokale fortalte, at mange af de krydser, der sættes på valgdagen, er bestemt på forhånd. Det skal ses som resultat af en organiseret og nøje tilrettelagt systematik, hvor egnens spidser og den lokale mafia bestemmer, hvilken kandidat, der skal stemmes på. De fortalte os, at medarbejdere på fabrikker samlet sendes af sted fra arbejdspladsen til valgstedet med påbud om at stemme på en bestemt kandidat. Hvis man ikke følger linjen, risikere man at blive fyret.

Endelig blev der generelt observeret, at der ikke var nok stemmesteder, hvorfor folk stod i lange køer og blev utålmodige og frustrerede. Endvidere forekom vælgerne oftest at være ældre. Det virkede ikke til at unge mennesker ville bruge deres demokratiske ret på denne dag.

Det er klart, at nogle af disse observerede situationer og beretninger fra lokalbefolkningen er vanskelige at dokumentere og indberette som valgfusk. Dét, som vi som valgobservatører udsendt for SILBA derimod kunne påvirke, var de umiddelbare ting på valgdagen. Alene dét at være til fysisk tilstede hindrer ofte igangværende aktiviteter af tvivlsom karakter. Ligesom håndgribelige fejl og mangler, såsom en ikke forseglet stemmeboks, kan påpeges og derpå bringes i orden af valgobservatørerne. At vi nævner observationen fra Bobov Dol i denne artikel reflekterer således befolkningens fortællinger i lokalsamfundet, og dermed vores indtryk af problemerne med valghandlingerne i Bulgarien.

Ros til valgobservationen
Alt i alt må valgobservationen for såvel SILBA, Bulgarien og artiklens forfattere personligt, betegnes som en succes. Det kan dertil nævnes at den bulgarske Helsinki-Komité og den bulgarske udenrigsminister var glade for vores tilstedeværelse. SILBA fik gjort opmærksomme på nogle af de mangler, der var ved valget – noget som den bulgarske presse i de efterfølgende dage også tog op med reference til SILBA’s observationer.

Emil, Kristian og Annika er medlemmer af organisationen Silba i hhv Aalborg og København. Emil er MSc.scient.adm fra Aalborg Universitet , Kristian er BSc.scient.adm fra Aalborg Universitet og Annika er BSc.scient.pol fra Københavns Universitet

“SILBA – Support Initiative for Liberty and Democracy” er en dansk NGO organisation som arbejder med demokratifremmende initiativer i Østeuropa. Typisk forgår foreningens arbejde for fremme af demokrati og frihed, gennem samarbejde med alle former for politiske ungdomsorganisationer og ikke-politiske NGO’er i det pågældende Østeuropæiske land. Se mere på SILBA’s hjemmeside.

Læs også:

Bulgarsk valg leder til anden valgrunde

Sofias borgmester genvalgt

Frygt for centralisering i Bulgarien

GERB vinder bulgarsk valg

Af Emil Jensen, Kristian Møller Rasmussen og Annika Maigaard Mogensen