FORHANDLINGER | På trods små fremskridt virker FN’s målsætning om en løsning af konflikten på Cypern inden østaten overtager EU-formandskabet i anden halvdel af 2012 urealistisk, vurderer lokale iagttagere.

FN’s generalsekretær mødtes i denne uge i New York med præsidenten for Republikken Cypern og præsidenten for TRNC (den tyrkisk kontrollerede del af øen). Mødet kommer som en del af en længere forhandlingsproces, hvor FN forsøger at løse konflikten mellem den græske og den tyrkiske befolkning.

Forhandlingerne har længe gået så langsomt, at FN truer med at trække sig ud af forhandlingerne. På den anden side har FN allerede lagt så meget prestige i projektet, at de er villige til at ofre meget for at få det til at lykkedes.

Ubetydelige resultater
Mødet resulterede i de sædvanlige tilkendegivelser om, at man med en styrket indsats vil forsøge at nå en løsning af konflikten inden det cypriotiske EU-formandskab i andet halvår af 2012. Ban Ki-Moon berettede efter mødet, at der både var fremskridt indenfor økonomiske områder, EU-relaterede områder samt sikkerhedsmæssige områder. Desværre var der også områder, der ikke nød samme fremgang, heriblandt det helt centrale spørgsmål om ejendomsret.

Efter den tyrkiske invasion i 1974, har spørgsmålet om hvem, der har krav på de ejendomme, der fra begge sider blev rømmet, været et sprængfarligt emne. Spørgsmålet om, hvordan de oprindelige ejere skal stilles, har mere end en gang afsporet arbejdet med at finde en langvarig løsning på konflikten, og ses af mange kommentatorer som nøglen til løsning af konflikten.

Resultaterne er at betragte som ubetydelige. Så længe lederne ikke formår at blive enige om de allerstørste konfliktpunkter, er der lang vej til en løsning. På Cypern er befolkningen for længst vant til disse resultatløse forhandlinger. Mange mennesker har mistet troen på en løsning, og stiller spørgsmålstegn ved, om den nuværende situation ikke i virkeligheden er den eneste løsning, de kan opnå. Det kan brede smil fra præsidenterne og generalsekretæren ikke ændre på.

Cyprus-mail.com 3/11

Simon Fløe Nielsen læser Statskundskab på Aarhus Universitet, og har tidligere været praktikant ved Den Danske Ambassade i Nicosia.

Af Simon Fløe Nielsen