Letland afholdte for 11. gang valg til parlamentet Saeima d. 17 september på en noget dyster baggrund. Korruption og dyb mistillid til det politiske system var ikke alene udgangspunktet for valget – det fik også betydning for udfaldet. Valdis Dombrovskis fortsætter som premierminister i en centrum-højre koalitionsregering sammen med den tidligere præsident Valdis Zatlers efter lange og besværlige regeringsforhandlinger.

Lange regeringsforhandlinger
Letlands nuværende præsident Andris Berzins kunne den 19. oktober give Dombrovskis mandat til at lede landets næste regering. Berzins ønskede i udgangspunktet en bred koalition, som dog måtte opgives undervejs i den lange forhandlingsproces.

Den nye centrum-højre regeringskonstellation består af tre partier – Unity Alliance (UA), Zatler’s Reform Party (ZRP) og National Alliance (NA) – hvor Valdis Dombrovskis (UA) derfor kan fortsætte som premierminister. Koalitionen opnåede samlet 56 ud af 100 sæder i Saeima, men ventes ifølge iagttagere ikke at udgøre nogen stabil regering. De tre partier deler holdninger i mange væsentlige politiske spørgsmål, men fraktioner og ustabilitet i de lettiske politiske partier kan spænde ben for en fuld regeringsperiode.

Det pro-russiske centrum-venstre parti Harmony Centre (HC) opnåede 31 sæder i parlamentet ved valget i september, hvilket var første gang et pro-russisk parti blev størst, men står uden indflydelse. Dette har allerede givet anledning til mindre demonstrationer i hovedstaden Riga og afspejler udemærket et delt vælgerkorps, da partiet repræsenterer det store russisktalende mindretal i Letland.
I udgangspunktet havde den populære tidligere præsident Valdis Zatler tilkendegivet en ønskelig regeringskonstellation bestående af UA, HC og ZRP – med Valdis Dombrovskis som premierminister.

Dette ønske blev dog gjort til skamme, eftersom UA afviste at indgå et regeringssamarbejde med HC. Med til historien hører også, at dele af Zatlers parti ikke betror HC’s evne til at bakke op om EU/IMF stabiliseringsprogrammerne og ambitionerne om at skabe mere åbenhed i det politiske system i Letland. Og der er noget om snakken. På trods af opadgående optimisme for landets økonomi, er der stadig behov for at tilfredsstille de udenlandske investorer ved at holde fokus på budgetdisciplinen.

Forhandlingerne blev ikke nemmere af, at Zatlers parti ikke ville samarbejde med det mindre parti Union of Greens and Farmers, som i den brede offentlighed anses som styret af lettiske oligarker – et parti HC ellers ønskede som regeringspartner.

Korruption blev valgets tema
Bekæmpelse af korruption har netop været den udslagsgivende faktor for valgets udskrivning og et af de centrale valgtemaer. Zatlers valgte i maj i år at opløse Saeima som konsekvens af lettiske oligarkers afvisning af at samarbejde i efterforskningen af en række korruptionsanklager mod centrale skikkelser i parlamentet. Zatler har derfor også på dette punkt været tvunget til at danne regering med NA, hvilket vurderes at være på bølgelængde med vælgerne og som har minimeret de omtalte oligarkers indflydelse i lettisk politik.

Problemfrit valg
Valget – hvor 59,5 pct. af vælgerne afgav stemme – blev endnu engang observeret af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Valgobservationen var ikke nær så omfattende og systematisk som ved tidligere afholdte valg, men blev i stedet koncentreret omkring udvalgte valgsteder. De foreløbige konklusioner fra OSCE viser kun ganske få uregelmæssigheder fra de besøgte valgsteder, hvor problemer med at respektere diskretion i valghandlingen og eksempler på snyd blev observeret. Valget beskrives som frit og retfærdigt, hvor alle valgtekniske elementer blev overholdt.

Valgkampen bar tydelig præg af de politiske partiers få økonomiske valgkampsmidler, da man har haft mindre end 12 måneder siden forrige valg til Saeima. Derfor måtte partierne komme til kort og fokusere på valgkampens kerne, korruption.

Latvians Online 19/10

Kasper Boutrup Christensen er stud.scient.adm og har boet i Litauens hovedstad Vilnius i første halvdel af 2011. Her arbejdede han bl.a. som praktikant på den danske abassade.

Af Kasper Boutrup Christensen