TRANSPORT | Tirsdag den 10. oktober underskrev Den Russiske Føderations transportminister, Igor Levitin og Litauens udenrigsminister, Audronius Ažubalis, i Klaipeda en fælles deklaration om påbegyndelsen af et nyt broprojekt over floden Neman, der flyder mellem Kaliningrad og Litauen.

Selve opførelsen af broen, der primært er tiltænkt bil og lastbiltransport, vil begynde i 2012 og forventes afsluttet 2014. Levitin understreger i forbindelse med deklarationen, at den Russiske Føderation vil bekoste opførelsen af bro-grænsestationen over statsbudgettet. Det vil på den anden side være Litauens opgave at bekoste vejnettet, der skal lede hen til broen fra Litauisk side. Den gamle grænseovergang mellem de to lande vil med tiden blive forbeholdt fodgængere og turistbusser.

Lettere adgang for russere i Schengen
I den foregående måned påbegyndtes arbejdet for at lette Kaliningrad-borgernes adgang til nabolandet Litauen og dermed Schengen. Kaliningrad er en lille ruslandsk enklave op ad Litauen og flere litauere og Kaliningrad-borgere pendler dagligt over grænsen på arbejde eller til familie og venner.

Foreløbigt er der flertal i Det Europæiske Råd for at lette Kalinigrad-borgernes adgang til Schengen, noget som russiske politikere har kæmpet for siden 2004, hvor Kaliningrad pludseligt blev lukket inde bag en mur af EU-lande, med andre pas- og visumkrav end tidligere.

Ved mødet i Klaipeda diskuterede Levitin og Ažubalis også litauisklæreres visumkrav til Kaliningrad. Det blev besluttet, at man ville begynde at udstede årsvisum til de pågældende lærere, da der fra litauisk side blev forelagt et ønske om, at disse lærere kunne få lov at pendle dagligt over grænsen udenom de store køer ved grænsen.

www.kaliningrad.ru

www.delfi.lt

Af LWP