ABORT | Det polske parlament, Sejmen, nedstemte den 31. august et lovforslag om at indføre et totalforbud mod abort. I dag er abort tilladt, hvis morens liv eller helbred er truet, hvis barnet er alvorligt handikappet, eller hvis graviditeten er resultat af voldtægt eller incest. Disse undtagelser ville lovforslaget gøre op med.

Lovforslaget var blevet stillet af organisationen “Stop Abort”. Ifølge den polske forfatning kan en gruppe på mindst 100.000 borgere tvinge Sejmen til at tage et lovforslag op, og organisationen havde samlet langt over det krævede antal underskrifter.

I første omgang blev lovforslaget sendt i udvalg. Flere medlemmer af det liberal-konservative  regeringsparti PO bedyrede, at de personligt var imod forslaget til trods for, at de ikke stemte for en afvisning under førstebehandlingen. Udvalget endte dog med at stemme for en afvisning af forslaget, og under Sejmens andenbehandling blev forslaget endegyldigt nedstemt med 191 stemmer imod 186. For en afvisning stemte det socialdemokratiske SLD og størstedelen af PO, mens det største oppositionsparti – det national-konservative PiS – og bondepartiet PSL, der også sidder i regering, stemte imod.

Et kontroversielt emne
PO ønsker at bevare status quo på abortområdet, da partiet mener, den nuværende situation hviler på et fornuftigt kompromis. Desuden er partiet nok bange for at åbne for abortdiskussionen og dermed blotte sin højre flanke mod PiS i den valgkamp, som kører på fuldt gear før parlamentsvalget den 9. oktober.

Abort er nemlig stadigvæk et kontroversielt spørgsmål i Polen. En meningsmåling foretaget af det polske analyseinstitut CBOS i 2010 viste, at polakkerne er meget delt på abortspørgsmålet. 14 % er for et totalforbud, 36 % mener, at abort bør være forbudt med visse undtagelser, mens 45 % mener, at abort bør være enten helt tilladt eller tilladt med visse begrænsninger. Fra 1956-1993 var abort tilladt i Polen, men i 1993 blev den nuværende lovgivning på området indført. I dag er Polen, Irland og Malta eneste EU-lande uden fri abort.

Det polske meningsmålingsinstitut CBOS

Jacob Lolck er ny skribent på rØST. Han er for øjeblikket bosiddende i Warszawa. Er kandidatstuderende på Københavns Universitet, hvor han studerer Polsk Sprog og Kultur. Har desuden en bachelorgrad i statskundskab.

 

 

Af Jacob Lolck