UDNÆVNELSE | Europarådet har i disse dage, ifølge eget udsagn, taget skridt der skal styrke Unionens tilstedeværelse i Bosnien-Hercegovina. Dette sker ved at udnævne den danske diplomat, Peter Sørensen, til ny særlig udsending for EU (EUSR) i landet og udstyre ham med beføjelser der skal gøre ham i stand til effektivt at støtte landet på dets vej mod EU.

EU får hermed en afgørende indflydelse på bosnisk politik og vil, via EUSR-kontoret, bedre kunne koordinere de forskelligartede forløb som EU-integration er.

Peter Sørensen, der tiltrådte sin nye stilling i går (1/9) har tidligere haft ansvaret for EUs mission i Makedonien hvor han, trods den korte periode han tilbragte i landet, vurderes som en succesfuld udsending der har leveret konkrete resultater. Desuden vil hans kendskab til Balkan i det hele taget, ifølge kommentatorer, være en force når han skal kaste sig over bosnisk politik.

Samtidig med udnævnelsen af Peter Sørensen er der også spekulationer om hvorvidt styrkelsen af EUSR vil betyde en snarlig lukning eller nedgradering af den Høje Repræsentants kontor (OHR) der hidtil har haft ansvaret for det internationale samfunds aktiviteter i Bosnien. OHR har nemlig indtil nu fungeret både som Høj Repræsentant for FN og som EUSR. Den sidste funktion blev dog frataget OHR med dannelsen, og nu styrkelsen, af en særlig udsending for EU.

Af ID