KLIMA | Da EUs miljøministre mødtes tirsdag 21. juli i Luxembourg, lagde Polen sig i vejen for mere ambitiøse forpligtelser i EU, end de hidtidigt vedtagne 20 procents nedskæring af CO2-udledningen ved 2020.

På mødet, hvor klimaministrene diskuterede Kommissionens ‘2050 Køreplan’, var alle de øvrige EU-lande enige om nødvendigheden af at gå videre, beretter EUobserver.

Kommissionens køreplan
Kommissionens køreplan anbefaler 40 procents nedskæring i CO2-udledningen ved 2030, 60 procent ved 2040 og 80 procent ved 2050 – alle i forhold til niveauet i 1990.

Køreplanen bemærker yderligere at 25 procents nedskæring i 2020 vil være den mest effektive måde at nå målet på, og dette sprog var altså for ambitiøst for Polen, i følge en kilde, som EUobserver har talt med.

Beslutninger på området kræver enstemmighed, og der skal altså ikke mere end et enkelt land til at fastfryse EUs ambitioner på området. Og denne gang er det altså et land, der tillige er ansvarlig for Rådets arbejdsprogram i det næste halve år som EU-formand.

Polens kvaler
Polakkerne, hvis elektricitet for 90 procents vedkommende stammer fra kul, hævder på deres side, at de møder manglende forståelse fra EUs side, for omkostningerne ved at omstille sit energiforbrug.

Den polske miljøminister udtale efter mødet: “vi forventer større solidaritet indenfor Europa, samt en forståelse for specifikke medlemsstaters situation.”

Den polske EU-budgetkommissær Janusz Lewandowski har tidligere ved flere lejligheder givet udtryk for, at EUs klimamålsætninger allerede er for ambitiøse, ligesom han har sat spørgsmålstegn ved, om klimaforandringerne overhovedet er menneskeskabte og skyldes CO2-udledning.

I marts foreslog Storbritannien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Portugal, Spanien og Sverige en 30 procents CO2-nedskæring i 2020 og reaktionerne fra flere NGOer ovenpå tirsdagens forhandlinger var da også skuffelse og overraskelse.

Af MBL