BNP-OVERBLIK | De nyeste tal fra Eurostat viser, at der stadig er et stykke vej, før de nyeste medlemslande er på indkomstniveau med ‘de gamle’.

Den 21. juni offentliggjorde Eurostat et skøn over BNP per indbygger i samtlige EU-lande, samt kandidat-, ansøger- og EØS-lande.

Den viser, at kun tre nye medlemslande har et højere BNP per indbygger end et gammelt medlemsland: Cypern ligger højere end Grækenland og Portugal, imens Slovenien og Malta ligger over Portugal.

Lige efter Portugal ligger Tjekkiet, der har et BNP per indbygger på 80 % af EU-gennemsnittet.

Cypern, Slovenien, Malta og Tjekkiet er de eneste nye medlemslande med et BNP per indbygger på over 75 % af EU-gennemsnittet, dog skiller Cypern sig ud fra de andre med et BNP per indbygger på 98 % af EU-gennemsnittet.

Efter Tjekkiet ligger i nævnt rækkefølge: Slovakiet, Estland, Ungarn, Polen, Litauen, Letland, Rumænien og Bulgarien – de sidste to med et BNP per indbygger på hhv. 45 % og 43 % af EUs gennemsnit.

I bunden af opgørelsen finder man ansøger- og kandidatlandene Makedonien (35 %), Serbien (35 %), Bosnien (30 %) og Albanien (29 %).

Tallene afviger i det væsentlige ikke fra billedet i 2009.

BNP kan give et relativt billede af velstandsniveauet mellem EU’s medlemslande. Tallene viser dog ikke noget om prisniveau, indkomstfordeling mellem befolkningen eller andre relevante faktorer.

Opgørelsen fra Eurostat over BNP per indbygger i EU i 2010

Opgørelse fra EU-Oplysningen, over BNP per indbygger i EU i perioden 2003 – 2009

Af MBL