EU | På trods af de to landes efterlevelse af de tekniske krav, og stik imod klare anbefalinger fra Europa-Parlamentet, besluttede Rådet torsdag at udskyde Bulgarien og Rumæniens indlemmelse i Schengen på ubestemt tid.

Bulgarien og Rumænien kommer ikke med i EU’s visumfri zone, Schengen-samarbejdet, før tidligst 2012. Det står klart efter dagens møde i Luxembourg mellem EU’s justits- og indenrigsministrer. Beslutningen kommer som en overraskelse for mange, da de to lande lever op til den lange række tekniske krav, EU har opstillet som kriterier for at blive optaget i samarbejdet.

Beslutningen om at nægte de to lande adgang til Schengen kommer dagen efter, at et overvejende flertal i Europa-Parlamentet ved en afstemning havde støttet landenes ønske om optagelse. 487 stemte for Bulgarien og Rumæniens optagelse, mens kun 77 stemte imod og 29 undlod af stemme.

De to landes optagelse i den visumfrie zone er blevet blokeret af en gruppe af seks EU-lande med Holland og Frankrig i spidsen. Disse lande, der også tæller Belgien, Tyskland, Finland og Sverige, erklærede at de ikke kunne støtte optagelsen af Rumænien og Bulgarien i Schengen pga. for høj korruption og manglende bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

Der kræves enstemmighed i Ministerrådet før de to lande kan blive optaget i samarbejdet. Det er endnu uvist, hvornår næste afstemning vil finde sted.

Euractiv 9/6

Novinite 9/6

Læs også: Dansk Schengen-blokade af Bulgarien og Rumænien

Af AHB