OPTAKT TIL POLSK FORMANDSKAB | Ved et velbesøgt pressemøde den 31. maj præsenterede Polens faste repræsentation ved EU Polens prioriteter og dagsorden for det kommende formandskab. Om en måned afløser Polen nemlig officielt det ungarske EU-formandskab og skal dels fortsætte arbejdet herfra, dels forsøge at sætte sin egen dagsorden.

Mange planer, lidt tid
Og planer for formandskabet har Polen tilsyneladende masser af, for Polens ambassadør til EU, Jan Tombinski, brugte langt mere tid til at tale om det polske formandskabs prioriteringer, end der var afsat. Men de egentlige prioriteringer fremstod alligevel, kort og godt, klare.

I lyset af den svære økonomiske situation, EU står i – ikke mindst Grækenland og Portugal – fremstår det klart, at Polen må bruge meget energi på økonomisk krisestyring. En krisestyring, der skal være godt fulgt op af aktive tiltag, der kan sætte gang i de økonomiske hjul i EU. Dette bl.a. gennem et revitaliseret fællesmarked, som skal booste en europæisk samhandel som stadig har uforløst økonomisk potentiale.

’A new response to a changing neighbourhood’
2011 har budt på mange omvæltninger omkring Europa. Disse har haft store reelle konsekvenser, og er kommet bag på de europæiske ledere, der haft svært ved at finde deres egen position i forhold de naboerne sydpå. I kølvandet herpå vurderer Polen det vigtigt for EU hurtigt at kunne svare på forandringer i omgivelserne.

Dette ikke kun i Nordafrika, som lige pludselig føltes tættere på Europa, men også i forhold til de nære østeuropæiske naboer, som vil komme til at spille en vigtig sikkerhedspolitisk, asylpolitisk og ikke mindst energipolitisk rolle i fremtiden.

Selvom Kommission har været initiativtager til en fornyet EU-Naboskabspolitik (ENP), er det Polen, som for alvor skal sætte skub i dette tiltag. Og det er noget, Polen formentlig ville kunne gøre med høj troværdighed i kraft af sit, på det seneste, forbedrede forhold til de østeuropæiske lande uden for EU. Ikke mindst på grund af Polens konstruktive forhold til Rusland; et forhold, der ifølge Tombinski er på sit højeste i årtier.

Udvidelse med lande på Balkan
Hvad Balkanlandene angår, tyder meget på, at Polen vil fortsætte ad samme rute som Ungarn. Vi ser nemlig i disse dage små men sikre fremskridt, båret frem af en tålmodig Balkan-politik, som også lægger en stor del af ansvaret på de involverede parter. Eksempelvis på spørgsmålet om Kroatiens optagelse, hvor EU-formandsskabet er forhandlingspart i udvidelsesforhandlingerne.

Serbiens fremskridt i samarbejdet med Haag ventes også blive belønnet under det Polske formandskab, men Polen står samtidig solidt fast på anerkendelsen af Kosovos selvstændighed.

Et formandskab på autopilot?
Politisk har Polen har stillet en masse i udsigt for ’efterårs-semestret’, men formår på den anden side heller ikke for alvor at præge dagsordenen med en decideret ‘polsk’ agenda. Mange af de politiske initiativerne er nemlig allerede i gang, og Kommissionen har et tætpakket skema for resten af 2011, som Polen må følge.

Polen har selv tidligere annonceret, at ”det Polske formandskab vil være præget af EU’s langsigtede dagsorden med særlig vægt på Kommissionens arbejdsprogram for 2011”.

Med økonomisk vækst som intet andet EU-land og politisk stabilitet, er der dog ingen tvivl om, at Polen overtager formandskabet med stor selvtillid og lyst til at sætte et moderne Polen på Europakortet.

Af Fatos Kutllovci, Bruxelles