KRITIK | Hovedanklageren for den Internationale Krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (ITCY) Serge Brammertz har, efter sit nylige besøg i Beograd, indleveret en vurderingsrapport af Serbiens samarbejde med Haag-tribunalet til FN’s sikkerhedsråd, som skal drøftes den 6. juni 2011.

Brammertz retter bl.a. skarp kritik af de serbiske bestræbelser på at fange de to eftersøgte krigsforbrydere Ratko Mladic og Goran Hadzic, og stempler i den forbindelse den hidtidige strategi som forfejlet og utilstrækkelig. Derfor bør myndighederne, ifølge Brammertz, foretage en grunding revurdering af samtlige tiltag.

Han påpeger ligeledes, at de udestående anholdelser underminerer myndighedernes troværdighed, og fremsatte erklæringer om fuldt ud at samarbejde med tribunalet i Haag. Hovedanklageren udtrykker kun tilfredshed med samarbejdet omkring udveksling af dokumenter.

Brammertz rapporten ventes at influere Serbiens vej mod status som EU-kandidatland, idet samarbejde med Haag-tribunalet er blandt hovedkravene fra EU for yderligere fremskridt i processen.

Balkan Insight 19/4

Af JL