SAMARBEJDE | Den 1. april mødtes den kroatiske premierminister, Jadranka Kosor, med sin slovenske kollega, Borut Pahor, og den serbiske præsident, Boris Tadic, til en række drøftelser omkring hvordan de tre lande kunne forbedre deres samarbejde.

Møderne, der i regionen kaldes ”Trilateralen”, har tidligere haft øget politisk samarbejde og EU-integration på programmet, men i denne omgang var det det økonomiske samarbejde der stod i forgrunden og det er også første gang, at konkrete tiltag er blevet sat i gang. Man har besluttet at ”hjælpes ad” ved forretningsmæssige og politiske ekspansioner i EU, Mellemøsten og Rusland, hvor det er meningen at fx slovenske firmaer skal fremme kroatiske og serbiske interesser også. Dette burde øge de tre tidligere jugoslaviske staters konkurrencedygtighed i EU og andre markeder.

Trods den forsonende tone fra alle tre ledere, har landene dog stadig lang vej igen før de får helt fordragelige forhold. Den kroatiske regering ønsker fx fortsat ikke at frafalde anklagerne mod Serbien for krigsforbrydelser i krigen i 1990’erne. Og serbiske anholdelser af kroatiske statsborgere for krigsforbrydelser mod serbere har givet anledning til barske udmeldinger fra begge sider.

Trilateralens deltagere forventer dog at disse emner kan blive løst via dialog og opfordrer andre stater til at lade sig inspirere af deres eksempel og arbejde mod øget stabilitet i regionen.

SETimes 4/4

Af ID