REGIONALVALG | Efter regionalvalget forleden udtalte premierminister Putin, at han er mere end tilfreds med resultatet. Hans parti Forenet Rusland gik frem med 0,2 procentpoint og endte på 46,2 procent af stemmerne. Men måske er resultatet alligevel ikke så imponerende.

Man kan ikke så tvivl om Forenet Ruslands klare sejr. Og set i lyset af finanskrisen, som har ramt Rusland hårdt, er det måske overraskende, at det regerende parti slipper af sted uden nævneværdige skrammer.

Avisen Novaja Gazeta gør dog i dag i en kommentar opmærksom på, at der ved valget var en række forhold, som burde have givet mere medvind til Forenet Rusland.

For det første var muligheden for at stemme “imod alle” fjernet. Imod alle betyder først og fremmest mod det parti, der har magten. Statistisk set burde det have givet flere stemmer til Forenet Rusland. Det gjorde det bare ikke.

For det andet var færre partier opstillet. Jo flere partier, desto flere til at dele stemmerne. Dertil kommer, at det Agrariske Parti, som ved tidligere valg har stået i opposition til Forenet Rusland, denne gang gik i valgforbund med Putins parti. Heller ikke det havde den store effekt.

Og for det tredje så var der en reel tilbagegang i antal vælgere, selvom stemmeprocenten faktisk var højere end ved sidste valg. Ifølge en udregning dækker fremgangen på 0,2 procentpoint faktisk over en tilbagegang på 3 mio. stemmer til Forenet Rusland.

Avisen mener, at valgresultatet sender et klart signal om, at den russiske befolkning ønsker forandringer; endnu ved vælgeren bare ikke, hvilke forandringer han eller hun ønsker sig.

Novaja Gazeta, 18/3

Magasinet rØST, 14/3

Af JP