MEDIELOV | Trods EU-Kommissionens godkendelse (16/2) af den reviderede ungarske medielov, vedtog EU-Parlamentet den 10. marts en resolution, der kræver flere ændringer. Også mediernes situation i Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Rumænien og Italien trænger ifølge resolutionen til et eftersyn.

Resolutionen blev vedtaget af et flertal på 316 mod 264 og var fremsat af den liberale gruppe, socialdemokraterne, de grønne og den venstreorienterede gruppe. De konservative, der er Parlamentets største gruppe, og som også rummer Ungarns regeringsparti Fidesz, var imod resolutionen.

MEP’ernes primære bekymring er det såkaldte medieråd, som stadig er udpeget af regeringen og som skal overvåge at journalister respekterer “den offentlige moral” og “menneskelig værdighed”. Det er op til medierådet at definere, hvad disse begreber indebærer.

Selvom MEP’erne i resolutionen roser de hidtidige ændringer, bl.a. at bloggere og internetmedier ikke længere er omfattet af kontrol fra medierådet, så mener repræsentanter for både Ungarns regering og for den konservative gruppe i Parlamentet ikke, at resolutionen i tilstrækkelig grad anerkender Ungarns forsøg på at bringe medieloven på linje med EU-lovgivningen.

Både OSCE, Europarådet og journalistorganisationerne ‘Reporters without Borders’ og ‘International Press Institute’ har imidlertid udtalt, at ændringerne i Ungarns medielovgivning, der blev endeligt vedtaget 7. marts, ikke er vidtrækkende nok til at sikre pressefriheden i Ungarn tilstrækkeligt.

Resolutionen opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv inden årets udgang, der sikrer EU-minimumsstandarter vedrørende pressefrihed, pluralisme og uafhængig styring af medierne. Desuden opfordrer resolutionen til at undersøge forholdene for medierne i medlemslandene nærmere, især i Italien, Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien og Estland, hvor manglende frihed og pluralisme for medier vækker bekymring.

EUobserver, 11/3

European Voice, 10/3

EU-Parlamentets pressemeddelelse, 10/3

Læs også MEP Ole Christensens klumme i Magasinet rØST om Ungarns medielov: Ungarn skal overholde EU’s spilleregler

Læs også Søren Friis’ kommentar i Magasinet rØST i forbindelse med Ungarns medielov: Ungarsk medielov fører til dansk hykleri

Af MBL