Den danske regering er klar til at bruge sin veto-ret og blokere for Rumænien og Bulgariens optagelse i Schengen-samarbejdet, når spørgsmålet skal diskuteres i EU senere på måneden. Kritikken er forfejlet, mener den bulgarske ambassadør i Danmark.

Danmark skal bruge sin veto-ret og blokere for optagelsen af de to østeuropæiske lande Bulgarien og Rumæniens optagelse i Schengen-zonen når EU’s indenrigsministre skal diskutere spørgsmålet den 24. februar i Bruxelles. Også selvom Danmark skulle stå alene i spørgsmålet. Det mener medlem af Europa-Parlamentet og tidligere folketingsmedlem for partiet Venstre, Jens Rohde.

“Rumænien og Bulgarien har fortsat store problemer med organiseret kriminalitet. En indlemmelse i Schengen-samarbejdet vil fuldstændig perforere de europæiske grænser og skabe øget kriminalitet og usikkerhed ikke bare i Danmark, men i hele Europa,” skriver Jens Rohde på sin blog i Jyllands-Posten den 20. januar.

Regeringen støtter dansk veto
Og den danske regering deler Jens Rohdes bekymring for den organiserede kriminalitet og korruption. Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, siger til Altinget.dk, at han støtter et dansk veto mod de to landes optagelse i Schengen, og ikke vil afvise at Danmark skal gå enegang. Han tror dog ikke enegangen bliver nødvendig, da en række andre EU-lande med Frankrig i spidsen har udtalt en betydelig skepsis overfor tanken om optagelsen af landene i Schengen i år.

“Spørgsmålet om dansk enegang bliver slet ikke aktuelt. Vi kommer ikke til at gå enegang, men vi vil stille os på side med den lange række af lande, der vil blokere for deres indtrædelse, før tingene er kommet i orden,” siger Michael Aastrup Jensen.

Ikke et spørgsmål om korruption og kriminalitet
De ting, der skal komme i orden er ifølge Michael Aastrup Jensen først og fremmest de tekniske spørgsmål vedrørende etableringen af en moderne grænsekontrol langs landenes ydre grænser. Dog spiller også frygten for grænseoverskridende organiseret kriminalitet ind på beslutningen om at blokere for de to lande.

Men den organiserede kriminalitet har intet med Schengen-forhandlingerne at gøre, hævder Bulgariens ambassadør i Danmark, Valentin Poriazov.

“Det er en udbredt misforståelse at blande korruption og organiseret kriminalitet sammen med spørgsmål om Schengen. De to ting har intet med hinanden at gøre. Om vi bliver klar til medlemskab af Schengen handler om sikring af de eksterne grænser og andre teknikaliteter, ikke om politiske eller kriminelle spørgsmål,” siger Valentin Poriazov og fortætter:

“Som medlemmer af EU kan bulgarske borgere – også dem med kriminelle hensigter – allerede nu rejse frit ind i andre EU lande med et ID-kort som eneste legitimation.”

Korruptionsanklager er overdrevne
Valentin Poriazov erkender, at landet har problemer med både organiseret kriminalitet og med korruption, men at problemerne i høj grad er overdrevne af den internationale presse. Han beklager at korruption er det eneste emne, der synes at interessere udenlandske journalister, der skriver om Bulgarien.

“Jeg kan slet ikke genkende det billede af Bulgarien, som man får ved at læse internationale aviser,”siger den bulgarske ambassadør, og efterlyser en mere nuanceret pressedækning af landene på Balkan.

Symbolik, ansvar og solidaritet
For Valentin Poriazov er den største betydning af medlemskabet i Schengen af symbolsk karakter. Inddragelsen i Schengen-samarbejdet betyder et enormt ansvar med at sikre EU’s ydre grænser, og vil ikke betyde nogen konkret forandring for Bulgariens borgere. Men optagelsen vil betyde en vigtig symbolsk tilbagevenden til Bulgariens sande europæiske identitet, som landet, ifølge Valentin Pariazov, blev afskåret fra som en del af den kommunistiske østblok.

Bulgarien deler grænse med Tyrkiet, hvor igennem hovedparten af asylansøgere kommer til EU. Valentin Poriazov efterlyser mere europæisk solidaritet i asylspørgsmål, så ikke et enkelt land kommer til at bære hele EU’s byrde med asylansøgere, som man har set det i Grækenland.

Medlem inden årets udgang
Her er Michael Aastrup Jensen enig:

“Jeg forstår godt frygten for, at Bulgarien kommer til at opleve samme situation med asylansøgere som i Grækenland, men det er jo vores ansvar at sikre, det ikke sker. Det er også derfor, vi er så omhyggelige med sikre at landene lever op til de stillede krav,” siger han, uden dog at komme med et bud på, hvornår de to lande vil være i stand til at leve op til kravene.

Det vil Valentin Poriazov derimod godt. Han hæfter sig ved at det ungarske formandskab for EU har udtrykt sig positivt i forhold til udvidelse af Schengenzonen.

“Bulgarien og Rumænien er med i Schengen inden årets udgang”, siger han optimistisk.

“Hvis ikke til marts, så er vi bestemt klar til næste forhandlingsrunde i oktober.”

På Altinget | EU kan du dagligt læse artikler, der dækker EU og Danmarks rolle i det europæiske samarbejde. Læs mere på Altinget.dk

 

Af Anders Holst Bundgaard for Altinget | EU