KORRUPTION | Kort før jul vedtog det slovakiske parlament en lovændring, der gjorde det lovpligtigt at offentliggøre alle kontrakter om serviceydelser til staten på internettet. Uden offentliggørelse, vil en kontrakt blive annulleret. En sådan grad af åbenhed i den offentlige forvaltning er usædvanlig i EU, selv i lande med tradition for lav korruption.

Hovedårsagen til det nye initiativ er er da også lige netop bekæmpelse af korruption, som spillede en kæmpe rolle i den nuværende statsminister Iveta Radičovas valgkamp op til valget den 12. juni 2010. Følgende stod det på toppen af den nyvalgte regerings program sammen med forbedring af de offentlige finanser og genoplivningen af økonomien. (Læs mere om den nye slovakiske regerings valgprogram, Magasinet rØST, 4/7/2010)

Dette valgkampstema var kraftigt tilskyndet af, at tidligere statsminister Robert Ficos regering var kraftigt plaget af korrpution. Derfor er det nok heller ikke politisk set ligegyldigt, at offentliggørelsen af de offentlige kontrakter på internettet sker med tilbagevirkende kraft, fra år 2000. Radičovas regering har allerede offentliggjort samtlige offentlige kontrakter for de seneste fire år og forventer at nå at offentliggøre resten af dokumenterne gennem de kommende 12 måneder.

Lovændringens skal dog ifølge flere iagttagere ses som andet og mere end et taktisk politisk træk; den er en reaktion på en virkelighed præget af internettets sociale netværk og på den påtvungne åbenhed og det pres på politikere, som internettet medfører og som bl.a. WikiLeaks er et udtryk for.

Denne virkelighed kan man ultimativt reagere på efter to mønstre; man kan kæmpe imod, eller man kan omfavne åbenheden, opnå ejerskab, og få det bedste ud af situationen. Og det er altså denne radikale anden strategi, som Radičova benytter sig af.

Ifølge oppositionen er offentliggørelsen et spild af arbejdsresourcer, og vil blot præsenterer den slovakiske befolning for en stor uoverskuelig datamængde, som den hverken vil besidde evnen, tiden eller overblikket til at kunne få noget godt ud af.

Initiativets støtter mener dog derimod at der altid vil være nogle – for eksempel firmaer, der har tabt et offentligt udbud – som vil besidde indsigten og have tid og interesse i at gennemgå dokumenter, og råbe op, hvis priserne på en opgave ligger urealistisk højt. Og selv om ingen læser det offentliggjorte materiale, hævder de, så er selve offentliggørelsen med til automatisk at disciplinere virksomheder og embedsmænd til at handle ansvarligt.

Presseurop, 5/1

Det nye slovakiske register

Interview med Tor Nørretranders om demokratiet, internettet, åbenhed og WikiLeaks i EU-Magasinet NOTAT, januar 2011.

Af MBL